THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Cập nhật quyền lợi của cổ đông thành lập công ty cổ phần

Bạn đã biết gì về quyền của cổ đông trong công ty cổ phần? Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Vậy quyền của cổ đông trong các công ty cổ phần như thế nào? Tư vấn thành lập doanh nghiệp mời bạn đọc tham khảo nội dung dưới đây, để hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của cổ phần.

Cập nhật quyền lợi của cổng đông thành lập công ty cổ phần

Tìm hiểu chung về cổ đông trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Vốn điều lệ trong công ty cổ phần được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 là là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Cổ đông trong công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng cổ đông từ 3 người trở lên. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 
 
Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ đông có những quyền và nghĩa vụ nhất định.
 
Cập nhật quyền lợi của cổng đông thành lập công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập:

Các cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần được gọi là cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất có 3 cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
Trong trường hợp công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập. Trường hợp được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác thì không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.
Cổ đông sáng lập sẽ có những quyền và nghĩa vụ khi góp vốn thành lập công ty. Cổ đông sáng lập cũng sẽ được hưởng cổ phần ưu đãi.
Cập nhật quyền lợi của cổng đông thành lập công ty cổ phần

Quyền của cổ đông khi góp vốn thành lập công ty cổ phần

Quyền của cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập có quyền riêng là được sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông. Một cổ phần ưu đãi biểu quyết bằng bao nhiêu phiếu biểu quyết sẽ được quy định trong Điều lệ công ty. Cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có hiệu lực trong 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hết thời hạn 3 năm, cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ được chuyển thành cổ phần phổ thông. Cổ đông sáng lập cũng cũng có các quyền giống như các quyền của cổ đông trong công ty cổ phần.
Cập nhật quyền lợi của cổng đông thành lập công ty cổ phần

Quyền của cổ đông phổ thông

Về cơ bản, cổ đông phổ thông có các quyền cơ bản sau:

Nhận cổ tức

 • Các cổ đông phổ thông sẽ được nhận cổ tức khi công ty làm ăn thuận lợi, sinh lời. Mức cổ tức này sẽ do Đại hội đồng cổ đông quy định.
 • Chuyển nhượng cổ phần
 • Cổ đông có quyền tự do trong việc chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kỳ ai hay bất kỳ thời điểm nào. Trừ trường hợp Điều lệ công ty đó có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Tiếp cận thông tin

 • Cổ đông có quyền yêu cầu, xem xét, tra cứu, trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết, đồng thời yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác. Có thể sao chụp Điều lệ công ty và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 • Quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
 • Các cổ đông phổ thông có quyền được tham dự cuộc họp của Đại hội đồng phổ thông. Có quyền phát biểu các ý kiến có liên quan trong cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. Và có quyền biểu quyết tại các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông khi thể hiện quyền của cổ đông trong công ty cổ phần.
 • Ngoài ra, cổ đông phổ thông được quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông  công ty. Khi công ty giải thể, phá sản, thì được nhận một phần tài sản còn lại ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Cập nhật quyền lợi của cổng đông thành lập công ty cổ phần

Quyền của cổ đông ưu đãi

 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi sẽ được hưởng ưu đãi lớn hơn các cổ đông không sở hữu cổ phần ưu đãi.

Đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết

 • Cổ đông sở hữu ưu đãi chính là cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập có số phiếu biểu quyết nhiều hơn các cổ đông còn lại. Điều lệ công ty sẽ quy định một phiếu biểu quyết bằng bao nhiêu phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết này sẽ được sử dụng để biểu quyết tại các cuộc họp của Đại hội đồng thành viên.

Đối với cổ phần ưu đãi cổ tức

 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức thì sẽ được hưởng cổ tức cao hơn so với các cổ đông còn lại.  Quyền của cổ đông trong công ty cổ phần đối với cổ phần ưu đãi cổ tức thì sẽ nhận phần tài sản còn lại  ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty. Sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản.

Đối với cổ phần ưu đãi hoàn lại

 • Cổ đông sở hữu sẽ được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu. Hoặc theo các điều kiện được ghi cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Cập nhật quyền lợi của cổng đông thành lập công ty cổ phần

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quyền của cổ đông khi góp vốn thành lập công ty cổ phần. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Quang Minh– cung cấp  dịch vụ thành lập công ty uy tín tại TPHCM để biết thêm thông tin chi tiết. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn biết thêm những quyền lợi của cổ đông khi góp vốn mua cổ phần công ty nhé.
 
4.95 sao của 3097 đánh giá
Cập nhật quyền lợi của cổ đông thành lập công ty cổ phần
Cập nhật quyền lợi của cổ đông thành lập công ty cổ phần
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886