THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Cách thành lập doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam

Một doanh nghiệp cổ phần (JSC) là một thực thể kinh doanh quy định tại pháp luật Việt Nam, trong đó cổ phần được sở hữu bởi ba hoặc nhiều thành viên cổ đông. Trong doanh nghiệp này, các cổ đông có quyền sở hữu cổ phần của doanh nghiệp theo tỷ lệ được chứng minh bằng số cổ phần mà họ sở hữu. Khác với cách đăng ký kinh doanh doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần Việt Nam được phép phát hành cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng.

Cách thành lập doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam

Cơ cấu doanh nghiệp của doanh nghiệp cổ phần Việt Nam

Doanh nghiệp cổ phần còn có thể được gọi là một doanh nghiệp hợp nhất cho một doanh nghiệp liên doanh quy mô vừa đến lớn, theo đó cấu trúc doanh nghiệp phức tạp hơn cấu trúc của Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (LLC). Trong một Doanh nghiệp Cổ phần, cơ cấu doanh nghiệp bao gồm Hội đồng quản trị được giám sát bởi Đại hội đồng thường niên và Ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là những người có vai trò và trách nhiệm được mô tả dưới đây.

Đại hội đồng 

Cơ quan quyết định cao nhất của doanh nghiệp bao gồm tất cả các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức ít nhất một lần mỗi năm khi giám đốc của doanh nghiệp trình bày báo cáo hàng năm về kết quả hoạt động và chiến lược của doanh nghiệp. Các vấn đề chưa giải quyết được tại Đại hội thường niên có thể được giải quyết tại Đại hội bất ngờ, có thể được triệu tập bất kỳ lúc nào.
 
Cách thành lập doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam
 

Hội đồng quản trị 

Cơ quan gồm các thành viên do Đại hội đồng bầu ra, có nhiệm vụ cùng giám sát các hoạt động của doanh nghiệp.

Ban Kiểm tra 

Một ban gồm các kiểm tra viên độc lập do Đại hội đồng chỉ định. Vai trò của ban này là giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Không cần có Ban kiểm soát nếu doanh nghiệp có ít hơn 11 cổ đông, trong đó không có cổ đông nào nắm giữ trên 50% cổ phần hoặc nếu ít nhất 20% Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập thành lập Ban kiểm toán độc lập.

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Chủ tịch Hội đồng quản trị do các thành viên bầu ra để tổ chức công việc của Hội đồng quản lý và triệu tập, điều hành các cuộc họp ít nhất một lần mỗi quý.
 
Cách thành lập doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam
 

Tổng giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, người phụ trách các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Đây có thể là cổ đông lớn, giám đốc hoặc giám đốc điều hành, người đại diện cho lợi ích của các cổ đông của doanh nghiệp. Tổng giám đốc phải là nhân viên của doanh nghiệp và cư trú tại Việt Nam.
Cấu trúc doanh nghiệp đặc biệt quan trọng để quản lý các công việc của hoạt động doanh nghiệp. Việc quản lý và quyền sở hữu có thể được liên kết với nhau bởi vì các cổ đông thường sẽ làm việc ở các địa điểm, khu vực khác nhau và một số người có thể sẽ đóng một phần không thể thiếu trong việc quản lý ở nơi đó.
Trong cấu trúc doanh nghiệp này, các cổ đông, thành viên hội đồng quản trị và giám đốc đều có trách nhiệm hành động vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp và có thể chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động cẩu thả nào. Cổ đông chỉ được yêu cầu đóng góp số tiền bằng mệnh giá cổ phần ban đầu của mình và thành viên hội đồng quản trị và giám đốc có thể phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do hành vi cẩu thả của doanh nghiệp gây ra.
 
Cách thành lập doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam
 

Trách nhiệm hữu hạn của các cổ đông Doanh nghiệp cổ phần

Trách nhiệm hữu hạn là một trong những khái niệm đóng góp cho sự thành công của hình thức tổ chức kinh doanh này vì nó phụ thuộc vào việc phân chia quyền sở hữu của các cổ đông trong doanh nghiệp theo thỏa thuận ban đầu. Trách nhiệm hữu hạn cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho chính các cổ đông. Bất kỳ tổn thất nào mà cổ đông cá nhân phải chịu không được vượt quá số tiền mà họ đã đóng góp vào doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp loại bỏ các chủ nợ của mình với tư cách là các bên liên quan và có thể giao dịch cổ phiếu ẩn danh.

Niêm yết công khai và vốn tăng trưởng 

Trong thời kỳ ban đầu của quá trình thành lập doanh nghiệp, một Doanh nghiệp cổ phần không bị bắt buộc phải niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng trừ khi doanh nghiệp có số vốn cổ phần vượt quá ngưỡng 475.000 đô la Mỹ. Khi sở hữu cổ phần, các cổ đông của doanh nghiệp cũng có quyền tự do chuyển nhượng quyền sở hữu của mình cho người khác mà không cần phải tham khảo ý kiến từ các cổ đông khác về việc này. Do nguồn vốn tăng trưởng liên tục, các Doanh nghiệp cổ phần bắt buộc phải có kế toán nội bộ để quản lý.
 
Cách thành lập doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam
 

So sánh giữa Doanh nghiệp TNHH và Doanh nghiệp Cổ phần

Dưới đây là những điểm giống và khác nhau về đặc điểm giữa Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (LLC) và Doanh nghiệp cổ phần (JSC):

Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (LLC) 

 • Khung thời gian đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp: Khoảng 1 đến 3 tháng kể từ khi nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Phù hợp với quy mô doanh nghiệp nhỏ đến vừa
 • Số người sáng lập từ 1 đến 50 người 
 • Cơ cấu doanh nghiệp: Hội đồng thành viên (Đại hội đồng), Chủ tịch Hội đồng thành viên *, Giám đốc, Ủy ban kiểm tra **
 • Trách nhiệm pháp lý: Trách nhiệm của người sáng lập chỉ giới hạn ở phần vốn góp vào Doanh nghiệp 
 • Phát hành cổ phiếu và niêm yết công khai: Doanh nghiệp TNHH một thành viên Việt Nam không được phát hành cổ phiếu và niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán trong nước
 
Cách thành lập doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam
 

Doanh nghiệp cổ phần (JSC)

 • Khung thời gian đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp: Khoảng 1 đến 3 tháng kể từ khi nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Phù hợp với quy mô doanh nghiệp vừa đến lớn
 • Số người sáng lập phải có ít nhất 3 người 
 • Cơ cấu doanh nghiệp: Đại hội đồng, Ban quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm tra ***
 • Trách nhiệm pháp lý: Trách nhiệm của người sáng lập chỉ giới hạn ở phần vốn góp vào Doanh nghiệp
 • Phát hành cổ phiếu và niêm yết công khai: Doanh nghiệp cổ phần Việt Nam có thể phát hành cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu của doanh nghiệp có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng

 

Cách thành lập doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam

 

Chú thích

* Chỉ bắt buộc đối với LLC có nhiều hơn 1 người sáng lập
** Chỉ bắt buộc đối với LLC có hơn 11 người sáng lập
*** Không bắt buộc đối với những doanh nghiệp có ít hơn 11 cổ đông và không có cổ đông nào nắm giữ trên 50% cổ phần hoặc có ít nhất 20% thành viên trong Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và các thành viên này thành lập một ủy ban kiểm toán độc lập.
 
Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp cổ phần hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thanhlapcongtyonline.com hoặc liên hệ với các chuyên gia tư vấn của Quang Minh để được tư vấn thêm về các dịch vụ liên quan khác như dịch vụ khai báo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ giấy phép kinh doanh, ...
 
 • Currently 4.56/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.65 sao của 943 đánh giá
Cách thành lập doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam
Cách thành lập doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886