THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài

Đầu tư thành lập công ty thương mại tại Việt Nam được coi là đầu tư trong lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện hai bước chính như sau:

Bước 1: Xin cấp GCN đăng ký đầu tư:

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin Cấp GNC đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư (Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận; Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Hồ sơ bao gồm:
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (nếu có), bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

Thời hạn giải quyết: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Xin cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu dấu:

Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Hồ sơ bao gồm:
 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Nếu loại hình công ty là cổ phần)
 • Danh sách thành viên công ty (Nếu loại hình công ty là TNHH 2 tv trở lên)
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (với trường hợp doanh nghiệp có thành viên/cổ đông là pháp nhân)
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Thông báo mẫu con dấu;
 • Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
Thời hạn giải quyết: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc. thời gian đăng tải con dấu và con dấu có hiệu lực là 04 ngày làm việc
Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài
 
Từng là một quốc gia kém phát triển, trong hai thập kỷ gần đây, Việt Nam đã thể hiện sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong bối cảnh kinh tế thế giới, đặc biệt là về tiêu chí thu hút đầu tư. Đối với một công ty nước ngoài quan tâm đến việc mở rộng kinh doanh ở một quốc gia hoặc khu vực mới, Việt Nam là một điểm đến đầy hứa hẹn. Để thành lập công ty hay cụ thể là công ty thương mại tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần hiểu một cách toàn diện về hình thức và chức năng của pháp nhân được hình thành theo Luật Việt Nam. Hầu hết cần có sự tư vấn và hướng dẫn của các luật sư có kỹ năng và trình độ trong các công ty luật Việt Nam trong suốt quá trình.
 
Căn cứ pháp lý để công ty nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam được nêu trong Luật Doanh nghiệp Việt Nam: tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của luật này, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Ngoài ra nếu như nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn dịch vụ thành lập công ty online của tư vấn Quang Minh với thủ tục nhanh chóng đơn giản mà vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
 
Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài
 
Nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu phải làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm hồ sơ thẩm tra, giấy tờ thể hiện khả năng đáp ứng các điều kiện mà dự án quy định theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện là mặt hàng đặc thù kinh doanh theo cấp mã HS; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, các thủ tục giao dịch sẽ được thực hiện như thế nào, tiềm năng kinh doanh tại Việt Nam.
 
Đặc biệt, đối với vốn đầu tư, cần lưu ý rằng, công ty thương mại cần cam kết đầu tư lớn hơn về vốn, vì chức năng của công ty là xác định các nhà cung cấp cạnh tranh, đàm phán, mua sản phẩm và bán qua mạng lưới phân phối tại Việt Nam. Trong khi đó, chủ đầu tư cần có kinh nghiệm giao dịch để hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Nhà đầu tư cần giải thích lý do công ty sẽ đóng góp vào sự phát triển tại Việt Nam khi xin cấp phép đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương.
 
Nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu phải làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm hồ sơ thẩm tra, giấy tờ thể hiện khả năng đáp ứng các điều kiện mà dự án quy định theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện là mặt hàng đặc thù kinh doanh theo cấp mã HS; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, các thủ tục giao dịch sẽ được thực hiện như thế nào, tiềm năng kinh doanh tại Việt Nam
 

Đầu tư nước ngoài nhận giấy phép kinh doanh tại Việt Nam

Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài

 
Để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài cần phải đăng ký giấy phép đầu tư từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (MPI).
 
Tùy theo ngành nghề kinh doanh đầu tư, điều kiện đầu tư, quy mô của dự án, nơi đặt dự án đầu tư mà các cơ quan Nhà nước Việt Nam có liên quan. Bộ KH & ĐT tại Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng pháp luật, hướng dẫn, tư vấn và phối hợp với các cơ quan nhà nước khác trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài xin cấp phép đầu tư tại Bộ KH & ĐT là đầu mối liên hệ. Ủy ban nhân dân sẽ là cơ quan chính phủ quản lý các hoạt động đầu tư trong thành phố hoặc tỉnh của mình và cấp giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.
 
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì Ban quản lý khu công nghiệp cấp giấy phép đầu tư. Đối với dự án đầu tư lớn hơn 300 tỷ đồng (khoảng 14,2 triệu USD) hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, Bộ KHĐT và các Bộ sẽ tham gia thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các bộ khác có liên quan đến việc cấp phép dự án đầu tư là Bộ Thương mại và Thương mại và Bộ Tài chính để thành lập công ty thương mại tại Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư các dự án công nghệ cao tại Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập viện giáo dục; Bộ Y tế đầu tư cho bệnh viện tại Việt Nam, v.v. để đảm bảo các bệnh viện này tuân thủ các quy định của ngành cụ thể.
 

Cách trở thành một người sếp giỏi

Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài

1.Tìm cách thúc đẩy nhân viên làm việc

Đặt ra các tiêu chuẩn cao về giao tiếp, năng suất và tính chuyên nghiệp trong toàn bộ tổ chức của bạn. Trong thời gian mà các tiêu chuẩn này không được đáp ứng, hãy tránh đổ lỗi và chỉ ra kết quả kém, vì những phản hồi này chỉ kêu gọi sự chú ý đến các vấn đề. Đừng hạ thấp tiêu chuẩn của bạn, thay vào đó, hãy hợp tác với nhân viên của bạn và chấp nhận thử thách với tư cách là một nhóm. Tranh thủ ý kiến đóng góp của nhân viên để xác định các vấn đề ngăn chặn, tập trung chú ý vào các giải pháp khả thi và cố gắng đáp ứng và vượt quá mong đợi.
 

2. Có đạo đức

Một vị sếp luôn đặt đạo đức lên hàng đầu, đó cũng chính là những vị sếp được nhiều người tôn trọng nhất. Luôn tuân thủ đúng những nguyên tắc làm việc, chọn cách làm đúng, tuân thủ pháp luật, tuân thủ những phạm trù đạo đức luôn được xã hội nể trọng và đền đáp xứng đáng.
 

3.Giao tiếp rõ ràng, chuyên nghiệp

Nhân viên mong đợi sự đánh giá trung thực của người quản lý về hiệu suất của họ. Để cung cấp phản hồi này một cách đáng tin cậy, các nhà quản lý xuất sắc phải hiểu rõ về tổ chức của họ và đánh giá chính xác tiến độ. Khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, hãy làm nổi bật những gì đang hoạt động và truyền đạt thành công trong toàn tổ chức. Khi vấn đề nảy sinh, hãy xem xét tác động tiềm ẩn mà bạn có thể có bằng cách truyền đạt mối quan tâm của mình một cách xây dựng. Hãy nhớ rằng giao tiếp là một công cụ có thể (và nên) truyền cảm hứng và động lực cho mọi người của bạn cũng như xác định bề mặt và giải quyết các vấn đề.
Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài
 

4.Dành nhiều thời gian để phát triển nhân viên

Thiết lập nhân viên của bạn để thành công chứ không phải thất bại. Cung cấp cho họ các công cụ và đào tạo cần thiết để họ phát huy hết tiềm năng, đáp ứng và vượt quá các tiêu chuẩn bạn đã đặt ra. Khuyến khích họ xác định điểm mạnh của họ và điều gì thúc đẩy họ. Khi có thể, hãy kết hợp những gì thúc đẩy họ vào công việc hàng ngày của họ.
 

5.Ra quyết định một cách dứt khoát

Một người lạnh đạo sáng suốt sẽ luôn không bị ngoại cảnh tác động mà bị trì trệ việc đưa ra quyết định trong những trường hợp khó khăn. Họ luôn biết cách để cho mọi nhân viên thấy được rằng họ rất nghiêm túc bằng cách giải quyết những vấn đề lớn một cách quyết đoán mà không do dự, trì hoãn.
 
Đối với bất kỳ vị sếp nào thì việc giải quyết vấn đề bằng lý trí sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc đặt cảm tính lên trên. Điều này có nghĩa là hãy để nguyên tắc làm việc dẫn lối trong cuộc thảo luận hay đàm phán về những khó khăn cũng những thử thách ngay lập tức thay vì để những điều đó cản trợ công việc.
 

6.Tạo quan hệ đối tác với người của bạn

Làm cho nhân viên của bạn cảm thấy như họ là một phần của điều gì đó đặc biệt và nỗ lực của họ thực sự được đánh giá cao. Cho họ tham gia trực tiếp vào sự thành công của tổ chức. Tạo và nuôi dưỡng tình bạn thân thiết, nơi mọi người cảm thấy rất vui khi đến làm việc, bởi vì đó là một môi trường tích cực và hiệu quả và họ cảm thấy mình là một phần của cộng đồng hiệu quả, có kỹ năng và thành công cao.
 

7.Đừng quên ghi nhận thành tích của nhân viên

Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp trong tổ chức của bạn, hãy cho mọi người biết - sớm và thường xuyên. Công nhận những nhân viên làm việc hiệu quả vì những đóng góp của họ. Làm cho một thỏa thuận lớn về nó. Khuyến khích hiệu suất vượt trội, bền vững bằng cách cho nhân viên thấy nỗ lực của họ được đánh giá cao như thế nào. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thừa nhận những điều tuyệt vời mà nhân viên của bạn làm có thể mang lại nhiều động lực hơn là tiền thưởng.
 

8.Xây dựng lòng tin

Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài

Học cách tin tưởng vào nhân viên của bạn. Những ông chủ tin rằng nhân viên có năng lực và có trách nhiệm sẽ khuyến khích sự tự chủ đồng thời tạo ra ý thức cộng đồng mạnh mẽ trong toàn tổ chức. Để thiết lập lòng tin, hãy tạo ra một môi trường làm việc an toàn, tích cực với sự giao tiếp cởi mở, trung thực, hai chiều. Tin tưởng rằng nhân viên của bạn sẽ đạt hoặc vượt các mục tiêu của tổ chức khi làm việc trong một môi trường hiệu quả, an toàn và hỗ trợ.
 
Hy vọng quy trình thành lập công ty thương mại cũng như bí quyết trở thành một người sếp tốt mà Quang Minh chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với bạn khi đăng ký kinh doanh. Nếu có thắc mắc nào liên quan cần tư vấn, hãy liên hệ đến tư vấn Quang Minh để được hỗ trợ tận tình hơn nhé!
 • Currently 4.72/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.75 sao của 2517 đánh giá
Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài
Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886