THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Cách thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam

Ngày nay, ngày càng có nhiều doanh nhân lựa chọn đầu quân cho các doanh nghiệp để bắt kịp với sự cạnh tranh gay gắt trong mọi lĩnh vực ở Việt Nam. Một trong những tổ chức chung với tham gia lực lượng là một công ty cổ phần tại Việt Nam. Thành lập công ty trọn gói sẽ đem đến cho Qúy khách những thông tin hữu ích sau đây:

Công ty cổ phần định nghĩa

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty cổ phần (CTCP) là một pháp nhân có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau . Số lượng cổ đông trong công ty Cổ phần tối thiểu là ba người. Không có hạn chế về số lượng cổ đông tối đa.
Các cổ đông có thể thuộc bất kỳ công dân nào. Họ không nhất thiết phải là người Việt Nam hoặc cư dân địa phương. Do đó, một Công ty cổ phần có thể được sở hữu duy nhất bởi người nước ngoài. Hoặc, nó có thể là một liên doanh giữa người nước ngoài và người dân địa phương .
Ngược lại đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tại Việt Nam có thể phát hành cổ phiếu và niêm yết công khai trên các sở giao dịch chứng khoán. Bằng cách này, bạn có thể huy động vốn , bán cổ phiếu và gây quỹ dễ dàng hơn.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết thêm về công ty cổ phần tại Việt Nam, cơ cấu, lợi thế, yêu cầu và quy trình thành lập công ty cổ phần.
Cách thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam

Công ty Cổ phần tại Việt Nam: Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu doanh nghiệp của công ty cổ phần phức tạp hơn công ty trách nhiệm hữu hạn do tính phù hợp với các tập đoàn vừa và lớn .
Tại Việt Nam, công ty cổ phần phải bao gồm :
 • Ban quản lý được giám sát bởi đại hội thường niên và ủy ban kiểm tra
 • Chủ tịch hội đồng quản trị
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty
Đối với người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài, Pháp luật Việt Nam yêu cầu người đó không chỉ vào Việt Nam mà còn phải xin giấy phép lao động. Họ cũng phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất 12 tháng cho vị trí quản lý.
Ban quản lý
Một nhóm thành viên do đại hội bầu ra sẽ giám sát các hoạt động của tổ chức.
Đại hội
Đây là cơ quan cao nhất bao gồm tất cả các cổ đông để ra quyết định trong một công ty. Một cuộc họp đại hội đồng phải được tổ chức hàng năm. Nó yêu cầu giám đốc hoặc các giám đốc trình bày báo cáo hàng năm về chiến lược và kết quả hoạt động của công ty.
Ủy ban kiểm tra
Đại hội đồng sẽ trực tiếp chỉ định các thanh tra độc lập trong ủy ban này. Các thanh tra này cần giám sát tổng giám đốc và hội đồng quản trị. Khi công ty có ít hơn 11 cổ đông mà không ai trong số họ có trên 50% cổ phần, thì ủy ban kiểm tra là không cần thiết .
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ban quản trị bầu người này để tổ chức và họp ít nhất mỗi quý một lần.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
Người này là người đại diện theo pháp luật của đơn vị do ban quản trị lựa chọn. Người đó là nhân viên của công ty cư trú tại Việt Nam. Người đó chịu trách nhiệm về các hoạt động và hoạt động hàng ngày của công ty.
Cách thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam

Các loại cổ phần trong công ty Cổ phần 

Có hai loại cổ phiếu phổ biến mà công ty cổ phần có thể sở hữu tại Việt Nam: Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi.
Cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc và được sử dụng rộng rãi nhất ở hầu hết các công ty cổ phần. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức là cổ đông doanh nghiệp của CTCP và nắm giữ không dưới 10% Cổ phần phổ thông được cử tối đa 3 người để đại diện theo ủy quyền của công ty.
Cổ phần được ưu đãi cũng có thể chia thành nhiều loại khác nhau với tiêu chí khác nhau, đó là cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán có liên quan. Trong số đó, đối với tổ chức, cổ đông sáng lập công ty được ủy quyền mới là quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và ưu đãi này chỉ áp dụng khi có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Cần lưu ý rằng cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển thành cổ phiếu phổ thông, nhưng không được chuyển nhượng ngược lại.
Một đặc điểm cần biết khác khiến một Công ty cổ phần trở nên thu hút các nhà đầu tư nước ngoài là mức độ linh hoạt cao trong việc chuyển nhượng cổ phần. Rõ ràng, cổ phần của công ty cổ phần tại Việt Nam có thể tự do chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập cho người không phải là cổ đông của Công ty cổ phần trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. .
Ngoài ra, khác với một số loại hình kinh doanh khác bị hạn chế về các vấn đề liên quan đến trái phiếu, công ty cổ phần tại Việt Nam được phép thực hiện các hoạt động phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ công ty.
Cách thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam

Ưu điểm của công ty Cổ phần tại Việt Nam

Khi nói về trách nhiệm hữu hạn của cổ đông, công ty cổ phần mang lại lợi ích cao cho cá nhân cổ đông . Các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản lỗ hoặc các khoản nợ không vượt quá số tiền mà họ đã góp.
Do đó, điều này cũng cho phép giao dịch cổ phiếu ẩn danh , cũng như ngăn các chủ nợ của công ty trở thành các bên liên quan.
Ngoài ra, cổ đông có thể chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của mình cho người khác mà không cần được sự đồng ý của cổ đông khác. Với nguồn vốn ngày càng được gia tăng, một công ty cổ phần ở Việt Nam cũng sẽ thuê kế toán nội bộ của mình. Quang Minh chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán uy tín đối chuyên nghiệp với đỗi ngũ chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm.
Cách thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam

Niêm yết công khai trên sở giao dịch chứng khoán

Một điều cần lưu ý là công ty cổ phần ở Việt Nam không bắt buộc phải niêm yết công khai trên sàn giao dịch chứng khoán trong giai đoạn đầu thành lập.
Tuy nhiên, việc tiến hành niêm yết bắt buộc phải trắng vốn cổ phần của công ty phải có trên 475.000 USD với sượng cổ đong hơn 100 người, không có nợ quá hạn và hoạt động kinh doanh đã có lãi trong năm trước.
Ngoài ra, tất cả các cổ đông sáng lập phải đăng ký và cùng đăng ký mua tối thiểu 20% số cổ phần phổ thông chào bán ra công chúng.

Yêu cầu đối với việc thành lập công ty Cổ phần tại Việt Nam

Mặc dù loại hình pháp nhân này được phổ biến nhưng quy trình và yêu cầu thành lập công ty cổ phần cũng rất phức tạp và mất nhiều thời gian hơn cùng với đó là những yêu cầu rất khắt khe
Một số giấy tờ cần thiết như sau:
 • Chứng chỉ ngân hàng thể hiện khả năng đầu tư của quỹ tại Việt Nam
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân cho tất cả các cổ đông sáng lập
 • Thông tin cá nhân của tất cả các cổ đông và số lượng cổ phiếu
 • Một tài khoản ngân hàng vốn
 • Đề xuất sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài
 • Một lần nộp lại hàng năm
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Cách thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam

Đề nghị của chúng tôi

Công ty cổ phần có thể là một lựa chọn tuyệt vời so với công ty trách nhiệm hữu hạn. Điều này xảy ra khi bạn có kế hoạch hợp lực để gây quỹ với một số đối tác - thông qua việc phát hành cổ phiếu và vốn chủ sở hữu.
Nếu tăng vốn và hợp lực không phải là mục tiêu chính của bạn, thì một công ty trách nhiệm hữu hạn với hệ thống quản lý ít phức tạp hơn có thể phục vụ bạn tốt hơn .
Trong mọi trường hợp, Quang Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn từ mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh, cả trong nước và quốc tế. Chúng tôi cung cấp các giải pháp thâm nhập thị trường chuyên nghiệp, tư vấn pháp lý, dịch vụ tư vấn để đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh doanh của bạn tại Việt Nam.
 • Currently 4.92/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.95 sao của 1991 đánh giá
Cách thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam
Cách thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886