THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán (Chứng từ KT) là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán là một loại tài liệu kế toán.
Một số loại Chứng từ KT thông dụng có thể kể đến: Bảng chấm công, Phiếu nhập, xuất kho, Phiếu thu, phiếu chi, Biên lai thu tiền, Giấy đề nghị thanh toán, Biên bản giao nhận tài sản cố định, Biên bản đánh giá lại tài sản cố định, Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng.
 
Các mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về chứng từ kế toán

Quy định mới về chứng từ kế toán 

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ban hàng nghị định 41/2018/NĐ-CP để thay thế nghị định 105/2013/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định số 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2018, trong nghị định này có nhiều điểm mới, chi tiết hơn, tác động trực tiếp đến việc thực hiện công việc kế toán, kiểm toán độc lập. Vì những thay đổi trong khuôn khổ nghị định là khá nhiều, nên trong bài viết này, dịch vụ kế toán chỉ liệt kê, so sánh những quy định mới về chứng từ kế toán theo nghị định 41/2018/NĐ-CP so với nghị định số 105/2013/NĐ-CP vừa hết hiệu lực thi hành.

Xem thêm: Thành lập công ty tại Bình Phước

Việc lập và lưu trữ chứng từ kế toán được thực hiện đúng theo quy định pháp luật

 • Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ.
 • Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung quy định.
 • Nội dung nghiệp vụ trên chứng từ kế toán không được viết tắt, tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.
 • Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ thì nội dung các liên phải giống nhau.
 • Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung trên đó.
 • Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định về chứng từ điện tử; được in ra giấy và lưu trữ theo quy định. Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

Chứng từ kế toán phải được ký đúng quy định

 • Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 • Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.
 • Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên
 • Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy

So sánh quy định về chứng từ kế toán

Các mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về chứng từ kế toán

Ban biên tập website không tham gia soạn thảo nghị định 41/2018/NĐ-CP mà chỉ tổng hợp, so sánh sự khác nhau giữ quy định về chứng từ kế toán theo nghị định này và Nghị định 105/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực.
 

SỰ KHÁC NHAU VỀ VIỆC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

Nghị định 105/2013/NĐ-CP - Hết hiệu lực thi hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP - Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018
Khoản 2, điều 7, Nghị định 105/2013/NĐ-CP 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Lập chứng từ kế toán không đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật về kế toán; b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán.   Khoản 1, điều 8, Nghị định 41/2018/NĐ-CP 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định; b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; c) Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; d) Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; đ) Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.  
 
Như vậy: khi áp dụng các mức xử phạt hành vi vi phạm chứng từ kế toán tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP thì:
 • Mức phạt tăng khoảng 5 lần so với mức phạt cũ (điểm a, b, khoản 1, điều 8, Nghị định số 41/2018/NĐ-CP)
 • Các hành vi vi phạm khác được bổ sung thêm trong khi nghị định cũ không quy định (điểm c, d, đ, khoản 1, điều 8, Nghị định số 41/2018/NĐ-CP)
 • Lưu ý: đa số các công ty vừa và nhỏ hay vi phạm điểm d, đ khoản 1, điều 8 này vì chứng từ kế toán không được lập hàng ngày mà được kế toán lập theo tháng/quý và giám đốc thường tự kinh doanh nên thường xuyên bận rộn hoặc lười ký chứng từ, dẫn đến việc không ký hoặc làm con dấu chữ ký để ký chứng từ. Các bạn nên lưu ý nhé!

SỰ KHÁC NHAU VỀ VIỆC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

Nghị định 105/2013/NĐ-CP - Hết hiệu lực thi hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP - Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018
Khoản 3, điều 7, Nghị Định 105/2013/NĐ-CP 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; b) Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký; c) Ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký. Khoản 2, điều 8, Nghị định 41/2018/NĐ-CP 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; b) Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký; c) Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền; d) Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký; đ) Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ; e) Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định; g) Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.  

Như vậy, khi áp dụng các mức xử phạt hành vi vi phạm chứng từ kế toán tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP thì:

 • Mức phạt không tăng 
 • Các hành vi vi phạm khác được bổ sung thêm trong khi nghị định cũ không quy định (điểm d, đ, e, g, khoản 2, điều 8, Nghị định số 41/2018/NĐ-CP)
 • Lưu ý:
  • Tại điểm d :"Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký": việc đăng ký mẫu chữ ký hiện tại chưa có quy định cụ thể. Nên việc phạt về hành vi vi phạm hành chính theo điểm d này, chúng ta cần chờ thêm Thông tư quy định cụ thể. Điều đầu tiên, chúng ta nên ký 1 chữ ký xuyên suốt trong tất cả các loại chứng từ kế toán phát sinh tại công ty.
  • Tại điểm e: "Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định": đối với chứng từ kế toán của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nên lập theo mẫu song ngữ để tránh vi phạm điểm e, khoản 2, điều 8 của nghị định này!

Các mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về chứng từ kế toán

Trên đây là các điểm mới về việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán được quy định tại nghị định số 41/2018/NĐ-CP. Hi vọng sẽ giúp ích dc cho bạn, nếu có thắc mắc hãy liên hệ cho công ty Quang Minh chúng tôi qua hotline 0932068886 để biết thêm thông tin chi tiết. Chúc các bạn thành công!
 • Currently 4.58/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.65 sao của 2063 đánh giá
Các mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về chứng từ kế toán
Các mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về chứng từ kế toán
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886