THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các lưu ý về thuế thu nhập cá nhân

Kê khai, quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân là công việc rất quan trọng đối với không chỉ người sử dụng lao động mà cả người lao động, nhất là khi người lao động nước ngoài được tuyển dụng và làm việc tại Việt Nam. Ngoài thu nhập chịu thuế, người lao động cũng phải lưu ý về việc miễn thuế thu nhập cá nhân và không chịu thuế. Hãy cùng Dịch vụ khai báo thuế tìm hiểu thông tin ngay sau đây.

THU NHẬP KHÔNG CHỊU THUẾ

1 / Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam và Luật Bảo hiểm xã hội

Dựa trên:
 • Bộ luật lao động năm 2012 của Việt Nam
 • Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC
 • Thông tư 96/2015 / TT-BTC
 • Tham khảo: Công văn số 1385 / TCT-CS
 • Chất lượng Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và không chịu thuế
 • Thu nhập sẽ được trừ theo quy định của hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.
Ngoài ra,
 • Biên bản tai nạn lao động theo mẫu hiện hành. (Trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có biên bản tai nạn giao thông bản sao).
 • Cần có kết quả chậm nhất về mức mất sức lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của Hội đồng Giám định y khoa.
 • Có chứng từ thanh toán bằng tiền mặt (Hóa đơn) hoặc thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Hồ sơ bệnh án và các giấy tờ liên quan để làm rõ quyền lợi.
 • Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.
 • Đối với người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động sẽ đóng một khoản tiền bằng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.
 • Người lao động được người sử dụng lao động trả tiền bồi thường hoặc trợ cấp tai nạn, ốm đau theo quy định của Bộ luật Lao động.
Bồi thường tai nạn / bệnh tật:
 • Nếu do lỗi của người sử dụng lao động theo hồ sơ đầu tư hoặc kết quả mới nhất của Hội đồng giám định y khoa.
 • Việc thanh toán có thể trả một lần hoặc trả hàng tháng theo thỏa thuận của các bên.
Trợ cấp tai nạn / bệnh tật:
 • Trường hợp do lỗi của người lao động thì vẫn được trợ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động.
 • Mức bồi thường và quyền lợi như được định nghĩa ở đây là mức tối thiểu. Được Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động trả nhiều hơn mức quy định tại Thông tư này để bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Ghi chú:
Chi phí bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính vào chi phí hoạt động thường xuyên, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và được coi là chi phí hợp lý. ấn định thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của lực lượng lao động sử dụng lao động trong doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC MIỄN VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

2 / Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, chế độ thai sản, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Dựa vào:
 • Luật BHXH Việt Nam
 • Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC
 • Chất lượng Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và không chịu thuế
 • Thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội được trợ cấp một lần khi sinh con, nhận nuôi con nuôi, nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng sức sau thai sản. Thu nhập này không phải chịu thuế.

Ngoài ra, lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai sẽ được hưởng thêm khoản phụ cấp dành cho lao động nữ. Thu nhập này phải chịu thuế.

Ghi chú:
Phụ cấp cho lao động nữ sau khi sinh sẽ được trừ khi tính thuế TNDN. Các khoản được khấu trừ sẽ không được khấu trừ nếu không được chi đúng hoặc chi quá giới hạn. Có giấy tờ chứng minh “có chuyện gia đình” (như Giấy khai sinh, Bệnh án, hóa đơn….).
Các lưu ý về thuế thu nhập cá nhân

3 / Trợ cấp một lần cho người nước ngoài chuyển đến cư trú tại Việt Nam và người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Dựa vào:
 • Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC
 • Tham khảo: Công văn số 8773 / CT-TTHT
 • Chất lượng Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và không chịu thuế
 • Thu nhập sẽ được giảm trừ theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc giấy bổ nhiệm.
 • Có bằng chứng về việc thanh toán bằng tiền mặt (hóa đơn) và thanh toán không dùng tiền mặt cũng như các giấy tờ liên quan để làm rõ quyền lợi.
 • Quy định này chỉ áp dụng cho người nước ngoài lần đầu tiên sinh sống hoặc làm việc tại Việt Nam.
 • Các khoản phụ cấp dựa trên quy định của hợp đồng lao động và không bị giới hạn bởi pháp luật.
 • Các khoản chi liên quan đến việc vận chuyển đồ dùng cá nhân của người lao động, công ty đã trả cho nhà cung cấp thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động khi tính thuế TNCN.
 • Thu nhập sẽ không bị trừ nếu chấm dứt hợp đồng lao động.
Ghi chú:
Các khoản phụ cấp di chuyển một lần được trả bằng tiền mặt sẽ được khấu trừ theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
Các lưu ý về thuế thu nhập cá nhân

4 / Người sử dụng lao động hỗ trợ khám, chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và gia đình họ

 • Căn cứ: Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC
 • Chất lượng Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và không chịu thuế
 • Người sử dụng lao động cung cấp hỗ trợ phải giữ:
 • Bản sao hóa đơn viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động (nếu người lao động và gia đình họ tự thanh toán số tiền còn lại sau khi doanh nghiệp bảo hiểm trực tiếp thanh toán cho cơ sở y tế).
 • Bản sao giấy nộp tiền bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (nếu người lao động và gia đình đóng toàn bộ viện phí sau đó nhận tiền bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm).
 • Giấy tờ chứng minh việc hỗ trợ người lao động và gia đình người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Bệnh hiểm nghèo phải nằm trong Danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế ban hành.
 • Gia đình của người lao động trong trường hợp này bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng, vợ hoặc chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ chồng; bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi hợp pháp.
 • Khoản hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực chi theo hóa đơn viện phí nhưng không vượt quá số tiền viện phí mà người lao động và gia đình phải trả sau khi được doanh nghiệp bảo hiểm trừ đi số tiền doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.
 • Nếu có bất kỳ khoản trợ cấp ốm đau / tai nạn nào không bao gồm bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn lao động / bệnh nghề nghiệp thì sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế.
Ghi chú:
 • Các khoản hỗ trợ sẽ được trừ khi tính thuế TNDN nếu người sử dụng lao động cung cấp các khoản hỗ trợ phải giữ lại.
 • Bản sao hóa đơn viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động (nếu người lao động và gia đình họ tự thanh toán số tiền còn lại sau khi doanh nghiệp bảo hiểm trực tiếp thanh toán cho cơ sở y tế).
 • Bản sao giấy nộp tiền bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (nếu người lao động và gia đình đóng toàn bộ viện phí sau đó nhận tiền bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm).
 • Giấy tờ chứng minh việc hỗ trợ người lao động và gia đình người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Các khoản trợ cấp ốm đau, tai nạn không bao gồm bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không vượt quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế và được trừ khi tính thuế TNDN. Phần vượt quá sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế của công ty.

Các lưu ý về thuế thu nhập cá nhân

5 / Thanh toán tiền ăn giữa ca, ăn trưa của người lao động do người sử dụng lao động cung cấp bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới hình thức nấu ăn, mua dịch vụ ăn uống, tặng phiếu ăn trưa.

Dựa vào:
 • Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC
 • Thông tư 96/2015 / TT-BTC
 • Chất lượng thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế
 • Số tiền được trích theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động , quy chế tài chính của doanh nghiệp…
 • Người sử dụng lao động hỗ trợ phải lưu giữ các giấy tờ chứng minh việc chi tiền ăn giữa ca, ăn trưa của người lao động dưới hình thức nấu ăn, mua dịch vụ ăn uống, tặng phiếu ăn trưa.
 • Trường hợp người sử dụng lao động trả tiền ăn thay cho tiền ăn giữa ca, ăn trưa của người sử dụng lao động thì khoản tiền này không tính vào thu nhập chịu thuế nếu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp số tiền nộp cao hơn mức quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần vượt được tính vào thu nhập chịu thuế (Tối đa 680.000 đồng).
Ghi chú:
Để được trừ khi tính thuế TNDN, số tiền được trừ theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế tài chính của doanh nghiệp…
Các lưu ý về thuế thu nhập cá nhân
Quang Minh chuyên hỗ trợ các dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, dịch vụ thuế, kế toán... Liên hệ với chũng tôi đễ nhận được những ưu đãi tốt nhất.
 • Currently 4.77/5
4.85 sao của 3054 đánh giá
Các lưu ý về thuế thu nhập cá nhân
Các lưu ý về thuế thu nhập cá nhân
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886