THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các lưu ý khi giải quyết các hóa đơn đã xuất nhưng bị trả lại

Xuất hóa đơn là một trong những việc thường ngày của kế toán là một loại chứng từ kế toán vô cùng quan trọng thể hiện hầu hết tất cả các giao dịch của công ty, bao gồm cả mua và bán. vậy các dịch vụ đã xuất hóa đơnnhưng bị trả lại do chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu của khách hàng, hoặc do khách hàng kết thúc hợp đồng trước hạn đã kê khai thuế thì phải xử lý thế nào đối với hóa đơn đã xuất. Hãy cùng công ty Quang Minh chúng tôi chuyên dịch vụ tư vấn thành lập công ty sẽ giúp bạn tìm hiểu vấn đề này nhé!

Các lưu ý khi giải quyết các hóa đơn đã xuất nhưng bị trả lại

1.Các quy định liên quan đến hóa đơn trả lại hàng

Để có thể viết hóa đơn trả lại hàng đúng, các kế toán và doanh nghiệp cần phải nắm vững các Thông tư hướng dẫn hàng bán bị trả lại hàng hóa cho bên mua và bên bán của các cơ quan có thẩm quyền.
Tại Điểm 2.8, Phụ lục 4 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi mua hàng hóa, bên bán đã xuất hóa đơn và bên mua đã nhận hàng, nhưng nếu phát hiện hàng hóa có sai sót, không đúng quy cách hay chất lượng thì được phép trả lại một phần hay toàn bộ số hàng hóa đã mua.
Theo đó, khi xuất hóa đơn trả lại hàng cho bên bán, bên mua phải lập hóa đơn và ghi rõ nội dung: Hàng hóa trả lại cho bên bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).
Tại Công văn số 4943/TCT-KK có nội dung về hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế, Tổng cục Thuế đã quy định việc xuất hóa đơn để trả hàng hóa như sau:
 • Trường hợp bên mua trả lại toàn bộ hàng cho bên bán: Bên bán sẽ xuất hóa đơn trả hàng cho bên mua, kê khai rõ tổng giá trị hàng hóa, thuế GTGT (nếu có). Căn cứ vào hóa đơn trả lại hàng, bên bán sẽ điều chỉnh giảm doanh số và thuế GTGT đầu ra. Bên mua cũng phải điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế đó.
 • Trường hợp hai bên bán mua thống nhất chuyển sang điều chỉnh giảm giá cho số hàng lỗi và không phải trả lại thì bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng đã bán về thuế GTGT theo thỏa thuận. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giảm, bên bán phải điều chỉnh lại doanh số bán và thuế GTGT đầu ra; bên mua sẽ điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế.
 • Tại Công văn số 5839/CT-TTHT, Cục thuế TP Hà Nội đã quy định với trường hợp hàng hóa đã bán, đã xuất hóa đơn, đã giao nhưng bị bên mua trả lại thì bên bán và bên mua phải thực hiện điều chỉnh tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT trong kỳ thuế phát sinh hóa đơn trả lại đó. Cụ thể:
 • Bên bán phải kê khai giảm vào các chỉ tiêu (32) và (33) tại mục “II. Hàng hóa, dịch vụ bán ra” trên tờ khai 01/GTGT.
 • Bên mua kê khai giảm vào chỉ tiêu (23), (24), (25) tại tờ khai 01/GTGT.
Lưu ý rằng, với trường hợp hàng bán bị trả lại không có hóa đơn, thì khi trả lại cả hai bên bán và mua phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại, thuế GTGT (nếu có) cùng với lý do trả hàng. Bên bán phải thu hồi hóa đơn đã lập.a

Trường hợp 1: Công ty cung cấp dịch vụ đã bàn giao dịch vụ, xuất hóa đơn và 2 bên đã kê khai thuế. Nhưng trong quá trình sử dụng dịch vụ, dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nên khách hàng đã yêu cầu trả lại tiền, thanh lý hợp đồng và trả lại hóa đơn đã xuất.

Đây là trường hợp ít khi xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của các công ty dịch vụ. Nên khi có liên quan đến trường hợp này, bên cung cấp dịch vụ thường rất lúng túng khi xử lý. Hướng giải quyết như sau: Căn cứ vào khoản 2, điều 17 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2010:
 • "2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán."

Các lưu ý khi giải quyết các hóa đơn đã xuất nhưng bị trả lại

Và tại công văn số 6222/CT-TTHT được Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 13 tháng 02 năm 2019 có kết luận:
 • “Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty đã xuất hóa đơn về việc cung cấp dịch vụ chỉnh sửa và phát triển phần mềm, Công ty và khách hàng đã kê khai thuế hóa đơn trên. Sau đó do dịch vụ không đáp ứng nhu cầu của khách hàng, khách hàng thanh lý hợp đồng, trả lại hóa đơn và không thanh toán cho Công ty thì:
 •  Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn của dịch vụ ghi trong biên bản thanh lý hợp đồng và lưu giữ hóa đơn tại nơi người bán theo hướng dẫn tại Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Bộ Tài chính nêu trên. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lý do thanh lý hợp đồng và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có). Đồng thời, Công ty thực hiện điều chỉnh, khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.”
Kết luận: đối với trường hợp này, bên cung cấp dịch vụ sẽ lập biên bản thu hồi hóa đơn theo nội dung ghi trên biên bản thanh lý hợp đồng. Bên bán nhận lại và lưu giữ hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, kê khai bổ sung thuế tại kỳ thuế phát sinh số hóa đơn đã thu hồi này!
 
Các lưu ý khi giải quyết các hóa đơn đã xuất nhưng bị trả lại

Trường hợp 2: Khách hàng kết thúc thời hạn sử dụng dịch vụ trước hạn nhưng hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất cho toàn bộ thời hạn của hợp đồng.

Đây là trường hợp thường xuyên xảy ra ở các công ty cung cấp dịch vụ như: cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, cho thuê phần mềm,…Khi ký hợp đồng, bàn giao dịch vụ và xuất hóa đơn thì giá trị hóa đơn là toàn bộ giá trị đã ký kết trên hợp đồng. Nhưng vì một lý do nào đó, khách hành muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn. Vậy, kế toán phải xử lý trường hợp này như thế nào? Căn cứ vào khoản 3, điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014:
 • “3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Các lưu ý khi giải quyết các hóa đơn đã xuất nhưng bị trả lại

Và tại công văn số 77722/CT-TTHT do Cục Thuế Tp. Hà Nội ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2018 có kết luận:
 • “Trường hợp Công ty thuê nhà của Công ty CP IHanoi cho chuyên gia nước ngoài ở, khi trả tiền thuê nhà 6 tháng đã nhận được hóa đơn của Công ty CP IHanoi xuất. Do thời gian thuê nhà kết thúc trước thời hạn, Công ty được Công ty CP IHanoi trả lại tiền thuê nhà cho 3 tháng chưa sử dụng thì hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ nội dung điều chỉnh, đồng thời Công ty CP IHanoi lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số tháng cho thuê, giá thuê, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, các bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”
Kết luận: đối với trường hợp cho thuê dịch vụ và đã xuất hóa đơn theo thời hạn trên hợp đồng. Nhưng khách hàng kết thúc hợp đồng trước thời hạn thì 2 bên lập biên bản điều chỉnh thời hạn hợp đồng. Đồng thời, bên bán hàng xuất hóa đơn điều chỉnh giảm. Và thực hiện kê khai thuế cho hóa đơn điều chỉnh giảm này trong kỳ kê khai tương ứng.
 
Các lưu ý khi giải quyết các hóa đơn đã xuất nhưng bị trả lại
 
Trên đây là 2 trường hợp về việc cung cấp dịch vụ nhưng có thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu có vấn đề hay thắc mắc vui lòng liên hệ cho chúng tôi Công ty quang Minh qua hotline 0932068886 để biết thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi xin cam kết sẽ bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối phục vụ bằng lương tâm nghề nghiệp của mình mang đến dịch vụ tốt nhất.
 • Currently 4.79/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 2125 đánh giá
Các lưu ý khi giải quyết các hóa đơn đã xuất nhưng bị trả lại
Các lưu ý khi giải quyết các hóa đơn đã xuất nhưng bị trả lại
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886