THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các cấp chiến lược kinh doanh hiệu quả đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp

Đối với các chủ doanh nghiệp, thuật ngữ cấp chiến lược kinh doanh hay chiến lược cấp công ty đã không còn quá xa lạ. Vậy trong lĩnh vực kinh doanh ta có bao nhiêu cấp chiến lược và chiến lược nào phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty, chiến lược nào đóng vai trò chính trong việc định hướng phát triển công ty?... Sau đây, công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp Quang Minh sẽ giới thiệu chi tiết những thông tin cụ thể thuộc mỗi cấp chiến lược trong bài viết dưới đây. 

1.  Chiến lược cấp công ty:

Chiến lược cấp công ty hay còn gọi là chiến lược tổng thể hoặc chiến lược chung nhằm thực hiện các mục tiêu cơ bản dài hạn trong phạm vi của cả công ty. Chiến lược tập trung trả lời các câu hỏi: những họat động nào có thể giúp công ty đạt được khả năng sinh lời cực đại, giúp công ty tồn tại và phát triển? có thể duy trì các kế hoạch này được bao lâu và chúng thực sự hiệu quả như thế nào?

Theo Fred R.David, phân loại chiến lược cấp công ty thành 14 loại sau: Kết hợp về phía trước, kết hợp về phía sau, kết hợp theo chiều ngang, thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, đa dạng hóa họat động đồng tâm, đa dạng hóa họat động kết nối, đa dạng hóa họat động theo chiều ngang, chiến lược liên doanh, chiến lược thu hẹp họat động, chiến lược cắt bỏ họat động, chiến lược thanh lý, chiến lược tổng hợp.

Cụ thể về vài loại chiến lược nêu trên gồm những hoạt động cụ thể như :

- Chiến lược kết hợp về phía trước :

 • Áp dụng khi các nhà phân phối hiện tại có chi phí cao, không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp trong việc phân phối hàng hóa, dịch vụ. Hoặc những nhà phân phối này có chất lượng tốt, có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nhưng có giới hạn về năng lực.

 - Chiến lược phát triển thị trường:

 • Chiến lược này có thể gồm các hoạt động nhằm đưa ra các sản phẩm hoặc dịch vụ ra các môi trường mới, tiếp cận nhiều khách hàng mới.Áp dụng trong trường hợp khi doanh nghiệp có khả năng mở rộng qui mô sản xuất kết hợp động marketing hiệu quả

2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh hay chiến lược kinh doanh hướng đến cách thức công ty sử dụng để cạnh tranh thành công trên các thị trường cụ thể. Chiến lược kinh doanh bao gồm cách thức cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường, cách thức tổ chức định vị thương hiệu trên thị trường đó, nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh .

Theo Michael Porter có ba chiến lược cạnh tranh tổng quát: Chiến lược chi phí thấp, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm và chiến lược tập trung vào một phân khúc thị trường nhất định. Cụ thể mỗi chiến lược được hiểu như sau:

- Chiến lược chi phí thấp: 

 • Chiến lược chi phí thấp: là một hệ thống các cơ chế, hành động của doanh nghiệp liên hệ mật thiết với nhau nhằm sản xuất hoặc cung ứng hàng hóa và dịch vụ với chi phí thấp hơn so với thị trường, tuy nhiên sản phẩm vẫn đảm bảo những chức năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Việc tập trung quản lí và tối giản hóa các nguồn chi phí đến một mức thấp nhất so với thị trường thì chiến lược này mới thanh công.

- Chiến lược khác biệc hóa sản phẩm:

 •  Chiến lược khác biệt hóa: là chiến lược tạo ra các sản phẩm, dịch vụ độc đáo, mới lạ trong mắt người tiêu dùng, nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu và sự quan tâm của người tiêu dùng hơn so với các sản phẩm cùng ngành. Chính vì sự khác biệc này, sản phẩm hoặc dịch vụ của chính công ty đó có thể có giá cao hơn mức giá trung bình trên thị trường.

- Chiến lược tập trung vào một phân khúc thị trường:

 • Chiến lược tập trung là chiến lược được áp dụng khi một công ty xác định rằng hiệu quả sản phẩm của họ chỉ phát huy tốt nhất khi tập trung vào một phân khúc thị trường duy nhất. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả đối với các donah nghiệp quy mô nhỏ, hoặc doanh nghiệp mới thành lập, khẳng định tính khả thi trong việc xác định tính khả thi trong một môi trường nhất định. Tập trung vào một phân khúc giúp công ty giảm thiểu ngân sách chi tiêu cho quảng cáo và các công việc không cần thiết khác,  giảm thiểu lãng phí tài nguyên trên nhiều phân khúc khác.

Xem thêm: Thành lập công ty tại TP.HCM giá rẻ

3. Chiến lược cấp chứng năng

Đây là cấp độ nhỏ hơn trong chiến lược cấp đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp, nó được sử dụng cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận với những mục tiêu khác nhau. Khi dược vận hành, chúng sẽ kết hợp với nhau sẽ tạo ra hiệu quả và đi đến những mục tiêu cụ thể thống nhất với chiếc lược cấp đơn vị kinh doanh. Với chiến lược cấp chứng năng thì mỗi phòng ban khác nhau sẽ đảm nhận những chiến lược khác nhau tùy vào tính chất công việc của từng bộ phận.

Chiến lược cấp chức năng bao gồm nhiều chiến lược, tiêu biểu là chiến lược marketing, chiến lược tài chính, chiến lược nghiên cứu và phát triển, chiến lược vận hành, chiến lược nguồn nhân lực.

a. Chiến lược marketing

Marketing là là cả một chiến lược lâu dài và được thay đổi liên tục trong suốt quá trình hoạt động của công ty tương ứng với mỗi thời kỳ khác nhau. Chiến lược marketing sẽ quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty đến nhiều khách hàng làm tăng độ nhận diện thương hiệu và từ đó tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn, cuối cùng quy về mục đích ban đầu là tăng doanh số, lợi nhuận cho công ty.

Chiến lược marketing có những mô hình phổ biến như mô hình 4P(Product, Price, Place và Promotion) hoặc mô hình 7P(Product, Price, Place và Promotion, People, Physical evidence và Process hoặc nhiều hơn).

b. Chiến lược tài chính

Quản trị hoạt động tài chính doanh nghiệp là tổng hợp các hoạt động xác định và tạo ra các nguồn vốn tiền tệ cần thiết đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành liên tục với hiệu quả kinh tế cao.

Nội dung chủ yếu của quản trị hoạt động tài chính là hoạch định và kiểm soát tài chính, hoạch định và quản trị các dự án đầu tư, quản trị các hoạt động tài chính ngắn hạn, quản trị các nguồn cung tài chính, chính sách phân phối và phân tích tài chính doanh nghiệp.

Chiến lược tài chính liên quan đến hoạt động huy động và sử dụng có hiệu quả một nguồn vốn phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Chiến lược nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu và phát triển là chiến lược tập trung phát triển những sản phẩm mới trước các đối thủ cạnh tranh, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hoặc thực hiện những đổi mới quy trình sản xuất, …

Chiến lược nghiên cứu và phát triển hướng đến sự phát triển một cách toàn diện cho các ản phẩm và thương hiệu công ty, chính vì vậy công ty nên đầu tư đúng mức cho hoạt động này, phối hợp một cách tối ưu các hình thức tổ chức hoạt động R&D,…

d. Chiến lược vận hành

Vận hành bao gồm tất cả các hoạt động nhằm biến đổi yếu tố đầu vào thành sản phẩm cuối cùng, bao gồm các hoạt động của quá trình sản xuất – vận hành máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng, đóng gói… đây là bộ phận cơ bản của chuỗi giá trị, nên việc cải tiến, hoàn thiện những hoạt động này nhằm góp phần quan trọng làm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, điện nước…

e. Chiến lược nguồn nhân lực

Đây là chiến lược nhằm sử dụng tổng thể các phương pháp và giải pháp khai thác hợp lý và hiệu quả nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường của nhân viên để đảm bảo năng lực thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Các nội dung chủ yếu mà ta thường gặp đó là công tác tuyển dụng nhân sự mới, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mới.

Những chiến lược phổ biến luộc lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực bao gồm: thu hút và giữ nhân tài, đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức lao động khoa học, đãi ngộ hợp lý…mỗi chiến lược đóng vai trò như một mắc xích không thể thiếu trong đối với tổng quan chiến lược nhân sự.

Xem thêm: Thành lập công ty tại Bình Phước giá rẻ

4. Chiến lược toàn cầu

Ngoài các chiến lược kể trên, các doanh nghiệp không ngừng mở rộng thị trường và học hỏi thêm những chiến lược mới để phát triển phạm vi kinh doanh ra quốc tế. Các chiến lược mà các công ty có thể sử dụng gồm:

 • Chiến lược đa quốc gia
 • Chiến lược quốc tế
 • Chiến lược toàn cầu
 • Chiến lược xuyên quốc gia.

Trên đây là bài viết tổng quan về các cấp chiến lược kinh doanh hiệu quả đối với quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp, hy vọng các bạn sẽ có thêm những kiến thức hữu ích trong việc quản lý và điều hành công ty mình. Bên cạnh đó, công ty tư vấn Quang Minh chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến thành lập công ty như dịch vụ tư vấn thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ kế toán uy tín, dịch vụ khai báo thuế,... Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên.

 

 

 

 

 • Currently 4.70/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.75 sao của 811 đánh giá
Các cấp chiến lược kinh doanh hiệu quả đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp
Các cấp chiến lược kinh doanh hiệu quả đối với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886