THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

6 Điểm Mới Trong Luật Chứng Khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán Việt Nam mới 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 với nhiều thay đổi đáng chú ý như: Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng; Quy định mới về phát hành riêng lẻ; Yêu cầu để trở thành công ty đại chúng. Hãy cùng thành lập công ty nhanh Quang Minh tìm hiểu thông tin sau đây.
 

Yêu cầu để trở thành công ty đại chúng

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán 2019, công ty cổ phần là công ty đại chúng khi đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
 • Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên và ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của ít nhất 100 nhà đầu tư trở lên không phải là cổ đông lớn của công ty đó; hoặc là
 • Công ty đã thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (“IPO”) theo quy định của pháp luật.
Đối chiếu với Luật Chứng khoán 2006, Luật Chứng khoán Việt Nam 2019 đã bỏ điều kiện công ty có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán.
6 Điểm Mới Trong Luật Chứng Khoán Việt Nam

Quy định mới về chào bán ra công chúng

Những thay đổi cơ bản trong chào bán chứng khoán ra công chúng theo Luật Chứng khoán Việt Nam 2019 so với Luật Chứng khoán 2006 là việc làm rõ và tách bạch điều kiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng và chào bán công khai lần đầu của công ty đại chúng. Cụ thể, Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 quy định:
 • Tại thời điểm đăng ký chào bán, doanh nghiệp phải có số vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 30 tỷ đồng (so với 10 tỷ đồng theo Luật Chứng khoán 2006); và
 • Hoạt động kinh doanh trong hai năm trước năm đăng ký chào bán phải có lãi (so với một năm theo Luật Chứng khoán 2006); và
 • Cam kết bán ít nhất 15% số cổ phần có quyền biểu quyết cho 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn trở lên (tỷ lệ này là 10% nếu vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên); và
 • Cổ đông lớn cam kết nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành ít nhất một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; và
 • Công ty không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa có tiền án về tội vi phạm trật tự quản lý kinh tế; và
 • Công ty phải được công ty tư vấn chứng khoán tư vấn về hồ sơ đăng ký IPO, trừ trường hợp công ty thực hiện IPO là công ty tư vấn chứng khoán; và
 • Công ty phải cam kết và thực hiện việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt IPO (so với thời hạn một năm của Luật Chứng khoán 2006); và
 • Công ty phải mở tài khoản ký quỹ để nhận tiền từ đợt IPO; và
 • Công ty phải có kế hoạch IPO và số vốn thu được từ IPO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trong khi điểm (ix) được giữ lại, các điểm ở (i), (ii) và (vii) được siết chặt hơn so với quy định của Luật Chứng khoán 2006. Ngoài ra, Luật Chứng khoán 2019 bổ sung các điều kiện mới như các điều kiện còn lại.
6 Điểm Mới Trong Luật Chứng Khoán Việt Nam

Quy định mới về phát hành riêng lẻ

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của Luật Chứng khoán Việt Nam 2019 là việc sửa đổi, bổ sung các quy định về phát hành riêng lẻ.
Thứ nhất, định nghĩa về chào bán chứng khoán riêng lẻ theo khoản 20 Điều 4 quy định:
“Phát hành chứng khoán riêng lẻ là chào bán chứng khoán không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 19 Điều này và theo một trong các phương thức sau:
a) Đến dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; hoặc là
b) Chỉ dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ”
Theo đó, nội dung “không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet” bị loại bỏ khỏi định nghĩa và một tình tiết được bổ sung so với định nghĩa về phát hành riêng lẻ trong Luật Chứng khoán 2006.
Thứ hai , về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty đại chúng, điều kiện bổ sung quan trọng là điều kiện tham gia chào bán riêng lẻ của công ty đại chúng chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Điều 31).
Thứ ba , Luật Chứng khoán Việt Nam 2019 cũng sửa đổi, bổ sung thời hạn chuyển nhượng cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đối với công ty đại chúng: thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ngoại trừ đối với trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án, Trọng tài, thừa kế theo quy định của pháp luật.
6 Điểm Mới Trong Luật Chứng Khoán Việt Nam

Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty đại chúng

Một trong những kỳ vọng của việc sửa đổi Luật Chứng khoán 2006 là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, Luật Chứng khoán 2019 quy định nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư hoặc hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều kiện và thủ tục đầu tư. phù hợp với quy định của pháp luật và thị trường chứng khoán. Luật Chứng khoán Việt Nam mới 2019 cũng quy định Chính phủ sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể hơn về quy định này. Những thay đổi này nhằm thực hiện mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài từng bước theo lộ trình, đảm bảo mặt bằng kinh tế cho các Bộ trong việc đàm phán, ký kết thỏa thuận quốc tế.
6 Điểm Mới Trong Luật Chứng Khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán Việt Nam 2019 quy định chỉ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con mới có quyền tổ chức thị trường chứng khoán để đảm bảo sự thống nhất trong quản lý. Theo quy định tại Điều 43 Luật Chứng khoán 2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Một thay đổi quan trọng khác của Luật Chứng khoán 2019 là quy định về việc đăng ký Giấy phép kinh doanh chứng khoán. Cụ thể, Luật Chứng khoán Việt Nam 2019 quy định, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
6 Điểm Mới Trong Luật Chứng Khoán Việt Nam
Quang Minh chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập công ty, hỗ trợ dịch vụ kế toán, giấy phép kinh doanh, công ty có vốn đầu tư nước ngoài… Nếu Qúy khách hàng có nhu cầu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được nhận được những ưu đãi tốt nhất.
 
 • Currently 4.55/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.55 sao của 1596 đánh giá
6 Điểm Mới Trong Luật Chứng Khoán Việt Nam
6 Điểm Mới Trong Luật Chứng Khoán Việt Nam
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886