THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

5 Điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Thuế là khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân (cá nhân) và pháp nhân (tổ chức) có nghĩa vụ thực hiện đối với nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.

Thuế là gì? Nhà nước dùng tiền thuế để làm gì?

5 Điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Nhiều người thắc mắc không biết thuế để làm gì, nhà nước thu thuế rồi làm gì với tiền thuế đó, hay tác dụng của thuế là gì mà chúng ta cứ phải trích tiền lương, lợi nhuận ra để đóng? Rất đơn giản:
 • Thuế là nguồn kinh phí cần thiết để duy trì, vận hành và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước nhằm mục đích ổn định và phát triển xã hội.
 • Thuế bình thường: Nhằm mục đích thu ngân sách và điều tiết thu nhập xã hội.
 • Thuế đặc biệt: Nhằm các mục đích đặc biệt. Ví dụ thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào rượu bia, thuốc lá, ô tô nhập khẩu nhằm hạn chế cá nhân tiêu thụ các hàng hóa này; hay phí thủy lợi nhằm huy động tài chính cho phát triển, trùng tu hệ thống tưới tiêu, điều tiết nguồn nước của địa phương...
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty, được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế thì doanh nghiệp phải tiến hành hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế và nộp các khoản thuế trong quy định.
Khi sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tạm tính hàng quý và quyết toán thuế năm. Sau đây hãy cùng nhanh.vn tìm hiểu tất tần tật những điều liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việt Nam phê duyệt chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2020

5 Điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Chính phủ Việt Nam vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, đã ký ban hành về việc cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với một số doanh nghiệp cho năm tài chính 2020. Các Nghị định số 115/2020 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 116/2020 / QH14 có hiệu lực vào ngày 03 tháng 8 năm 2020
Trước đó, Quốc hội Việt Nam ngày 19/6 đã phê chuẩn đề xuất của Chính phủ về việc cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp . Việc cắt giảm đã được hơn 90 phần trăm tất cả các thành viên Bang chấp thuận.
Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là việc giảm thuế TNDN sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp nếu tổng doanh thu của họ không vượt quá ngưỡng 200 tỷ đồng (8,8 triệu USD) vào năm 2020. Điều này có nghĩa là hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) sẽ đủ điều kiện để được giảm thuế như vậy không phụ thuộc vào số lượng nhân viên và thiệt hại tài chính thực tế do đại dịch.

Ai đủ điều kiện?

 • Việc cắt giảm thuế TNDN áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Việc giảm thuế TNDN sẽ áp dụng đối với tổng doanh thu của doanh nghiệp bao gồm các khoản thu nhập như chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Việc giảm 30% thuế TNDN sẽ được áp dụng đối với số thuế TNDN phải nộp của doanh nghiệp cho năm tài chính 2020 trừ đi các khoản ưu đãi thuế TNDN dành cho doanh nghiệp theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

5 Điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Các doanh nghiệp đã hoạt động dưới 12 tháng cũng đủ điều kiện. Tuy nhiên, mức cắt giảm thuế của họ sẽ được tính bằng tổng doanh thu kiếm được vào năm 2020 chia cho số tháng họ đã hoạt động, nhân với 12.
Như đã đề cập trước đó, việc giảm thuế TNDN dựa trên cơ sở tự đánh giá. Doanh nghiệp phải tự xác định mức giảm thuế TNDN khi nộp thuế TNDN. Doanh nghiệp sẽ phải ghi rõ việc giảm thuế TNDN trên các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 151/2014 / TT-BTC và tờ khai giảm thuế TNDN theo Nghị quyết số 116/2020 / QH14 tại Phụ lục kèm theo.
Nếu như doanh nghiệp của bạn mới thành lập và chưa có chuyên môn cao về lĩnh vực thuế của doanh nghiệp thì tư vấn Quang Minh chính là nơi giúp bạn hoàn tất tất cả các Dịch vụ khai báo thuế một cách chính xác và đúng pháp luật Việt Nam quy định.

5 Điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp

1.Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

5 Điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

 • Thuế suất 20% áp dụng cho những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng.
 • Thuế suất 22% áp dụng cho những DN không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%. (Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý:

 • Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.
 • Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC.
 • Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.
 • Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.

2.Thời hạn khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Lưu ý: Hiện nay, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, thì doanh nghiệp tạm nộp thuế (Theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC).
 • Thời hạn nộp sơ quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (thường sẽ là ngày 31/3 hàng năm - nếu không trùng ngày nghỉ).

5 Điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

3.Doanh thu tính thuế

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
 • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

4.Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Theo Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 
 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

5.Xác định lỗ và chuyển lỗ của doanh nghiệp

5 Điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Các khoản lỗ được phép chuyển lỗ ltheo quy địnhDoanh nghiệp được phép chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm.
Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 78/2014/TT-BTC, DN sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Trên đây là một số kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp. Hy vọng rằng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích cho công việc kinh doanh của bạn. Nếu bạn đang có ý định muốn thành lập công ty riêng thì hãy liên hệ ngay với Công ty Quang Minh qua hotline 0932.068.886 hoặc 0963.839.005 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất về các dịch vụ Tư vấn thành lập công ty, đăng ký giấy phép kinh doanh,...
 • Currently 4.59/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.65 sao của 1612 đánh giá
5 Điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
5 Điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886