THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

3 loại kế toán thường gặp trong doanh nghiệp

Chức năng kế toán doanh nghiệp nhỏ rất quan trọng vì nó cho phép chủ doanh nghiệp hoặc kế toán phân tích cả dữ liệu tài chính lịch sử và hiện tại theo cách thức giúp ích cho các bên liên quan khác nhau. Trong các doanh nghiệp nhỏ lớn hơn, thường có một người quản lý tài chính là người nhận thông tin kế toán và thực hiện các loại phân tích tài chính khác nhau. Hôm nay, dịch vụ kế toán Quang Minh sẽ phân tích 3 loại kế toán mà các doanh nghiệp thường gặp sau đây: 
Có ba loại kế toán doanh nghiệp nhỏ cần thiết để cung cấp thông tin tài chính cho một số bên liên quan khác nhau. Kế toán tài chính là quá trình ghi lại các giao dịch tài chính cho công ty và phát triển các báo cáo sử dụng thông tin cho chủ sở hữu, kế toán hoặc người quản lý tài chính. Các báo cáo và báo cáo đó được sử dụng để thực hiện phân tích tài chính. Kế toán quản lý là việc tạo ra thông tin tài chính để sử dụng trong nội bộ công ty kinh doanh. Kế toán chi phí là quá trình phân tích chi phí sản xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.
3 loại kế toán thường gặp trong doanh nghiệp

Kế toán tài chính là gì?

Mục đích của kế toán tài chính là ghi chép, sắp xếp, báo cáo và phân tích dữ liệu tài chính được tạo ra từ các giao dịch tài chính hàng ngày của công ty. Các giao dịch tài chính do công ty kiểm toán thực hiện trong kỳ kế toán được sử dụng để lập báo cáo tài chính của công ty. Từ báo cáo tài chính, chủ sở hữu, người quản lý, kế toán hoặc người quản lý tài chính có thể thực hiện các hình thức phân tích tài chính khác nhau.
Kết quả phân tích tài chính sau đó được báo cáo cho các bên liên quan của công ty. Các bên liên quan bao gồm các bên có lợi ích liên quan đến hoạt động của công ty. Các bên liên quan của công ty bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, cổ đông và chủ nợ của công ty, các nhà đầu tư tiềm năng và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nếu công ty được giao dịch công khai.

Chu kỳ kế toán

Kế toán tài chính cho một doanh nghiệp dựa trên chu kỳ kế toán. 3  Đây là các bước:
  • Ghi chép các giao dịch tài chính : Tất cả các giao dịch tài chính hàng ngày được ghi lại theo trình tự thời gian trên sổ nhật ký kế toán .
  • Kết chuyển các giao dịch tài chính : Các bút toán được chuyển vào sổ cái của doanh nghiệp vào cuối chu kỳ kế toán.
  • Phân loại các nghiệp vụ tài chính : Cuối kỳ kế toán, các bút toán ghi sổ được phân loại theo tài khoản, theo Sơ đồ tài khoản của doanh nghiệp . Các phân loại chính trên Sơ đồ tài khoản là Doanh thu, Chi phí, Tài sản , Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu của cổ đông.
Số dư thử và các bút toán điều chỉnh : Số dư thử trong chu kỳ kế toán là tổng các khoản ghi nợ và ghi có trên sổ cái. Sau đó, các bút toán điều chỉnh được thực hiện và các tài khoản của công ty cân bằng theo quy định của phương trình kế toán .
Lập báo cáo tài chính : Sử dụng thông tin tài chính từ sổ cái, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiện có thể được lập. Đây là các báo cáo tài chính chính được tạo ra bởi dữ liệu kế toán của một doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính

Ba báo cáo tài chính được tạo ra bởi chu trình kế toán cung cấp thông tin được sử dụng trong phân tích tài chính của công ty kinh doanh. Những tuyên bố này là:
Bảng cân đối kế toán : Bảng cân đối kế toán cung cấp một cái nhìn tổng thể về tình trạng tài chính của công ty tại một thời điểm. Nó cho bạn biết những gì công ty sở hữu (tài sản) và những gì nó nợ (nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông) vào một ngày cụ thể.
Báo cáo thu nhập : Báo cáo thu nhập được mô tả tình hình tài chính của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cho doanh nghiệp thấy kết quả thuần của các hoạt động thông qua việc nêu doanh thu và chi phí. Khả năng sinh lời hay thua lỗ là do kết quả.
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt : Tiền mặt là vua trong một doanh nghiệp, đặc biệt là một doanh nghiệp nhỏ. Các Tuyên Bố Về Sự lưu chuyển tiền tệ show các luồng vào và luồng tiền mặt trong một khoảng thời gian và vị trí tiền mặt ròng của công ty vào cuối khoảng thời gian.
Quý khách có thể tham khảo thêm bảng giá dịch vụ kế toán để có những cân nhắc khi thuê các dịch vụ kế toán nếu doanh nghiệp đang có nhu cầu.
3 loại kế toán thường gặp trong doanh nghiệp

Kế toán quản lý là gì?

Kế toán quản lý, còn được gọi là kế toán quản trị, là quá trình thu thập, tổ chức và báo cáo dữ liệu tài chính của công ty nhằm mục đích ra quyết định của người quản lý. Cả kế toán tài chính và kế toán chi phí đều cung cấp dữ liệu tài chính của họ cho ban giám đốc để hỗ trợ họ ra quyết định. Sử dụng dữ liệu do kế toán tài chính và chi phí cung cấp cùng nhau, Ban Giám đốc có thể xem xét một bức tranh toàn cảnh hơn về hoạt động tài chính của công ty.
Sử dụng thông tin lịch sử cho phép ban giám đốc biết được công ty đã ở đâu, về tài chính và lập kế hoạch tốt hơn cho nơi họ muốn. Thông tin mà kế toán viên quản lý có được cho phép ban lãnh đạo dự báo hiệu quả hoạt động của công ty trong tương lai.
Các nhà quản lý được hưởng lợi từ các báo cáo về kết quả của cả phân tích tài chính quy mô chung và phân tích tỷ số tài chính. Các nhà quản lý sử dụng thông tin tài chính đó để tiến một bước xa hơn. Họ thực hiện, với sự trợ giúp của nhân viên tài chính, các phân tích phức tạp hơn như phân tích phương sai, phân tích chi phí-khối lượng-lợi nhuận , đánh giá rủi ro, dự báo bán hàng và phát triển ngân sách . Ban lãnh đạo sẽ so sánh công ty với những công ty khác trong ngành để có được bức tranh tốt về vị trí của công ty. Tất cả thông tin này được sử dụng để đưa ra các quyết định trong tương lai liên quan đến hoạt động, cung cấp sản phẩm, giá cả hoặc kế hoạch tiếp thị.
Các phép đo kế toán quản lý thường được lưu giữ trong nhà do tính chất nhạy cảm của thông tin.
3 loại kế toán thường gặp trong doanh nghiệp

Kế toán chi phí là gì?

Kế toán chi phí là hoạt động xác định chi phí sản xuất một sản phẩm và báo cáo những chi phí đó cho ban giám đốc để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đưa ra quyết định chủ yếu về giá sản phẩm. Kế toán chi phí thường được liên kết với các doanh nghiệp thực sự sản xuất một sản phẩm. Cũng có thể gán chi phí cho đầu ra của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Sau khi xác định được chi phí, ban giám đốc có thể ấn định giá sản phẩm. Việc ấn định chi phí đặt nền tảng cho việc xác định giá thành sản phẩm.

Chi phí cố định và thay đổi

Chi phí sản xuất một sản phẩm để bán của một doanh nghiệp có bản chất là cố định hoặc biến đổi . Có một số chi phí hạn chế được coi là bán biến đổi:
Chi phí cố định : Chi phí cố định để sản xuất một sản phẩm là những chi phí không thay đổi theo số lượng sản phẩm được sản xuất. Ví dụ về chi phí không thay đổi theo số lượng là cho thuê nhà máy của bạn và trả tiền bảo hiểm cho cơ sở.
Chi phí biến đổi : Chi phí biến đổi của việc sản xuất một sản phẩm là những chi phí thay đổi theo số lượng sản phẩm được sản xuất. Ví dụ về chi phí biến đổi là nguyên vật liệu thô đi vào quá trình sản xuất và lao động bạn phải trả để sản xuất sản phẩm.
Chi phí bán biến đổi : Chỉ một số ít chi phí trong sản xuất có đặc điểm của cả chi phí cố định và biến đổi. Một là hoa hồng bán hàng thường có cả thành phần cố định và thành phần thay đổi.

Chi phí trực tiếp và gián tiếp

Chi phí sản xuất một sản phẩm được phân loại là chi phí trực tiếp hoặc chi phí gián tiếp :
Chi phí trực tiếp : Đây là những chi phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm mà bạn bán. Ví dụ, nếu bạn sản xuất ô tô, chi phí trực tiếp sẽ là thép, một trong những nguyên liệu thô.
Chi phí gián tiếp : Chi phí gián tiếp ở cấp độ công ty hơn là cấp độ sản phẩm. Chúng là những chi phí ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Tiện ích sẽ là một ví dụ về chi phí gián tiếp.
3 loại kế toán thường gặp trong doanh nghiệp
Hy vọng bài viết vừa rồi có thể cung cấp thông tin bổ ích đến quý khách hàng. Hãy nhấc máy và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn tận tình nhất.
  • Currently 4.69/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.75 sao của 1948 đánh giá
3 loại kế toán thường gặp trong doanh nghiệp
3 loại kế toán thường gặp trong doanh nghiệp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886