THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Kế toán tài chính là gì? Công việc của kế toán tài chính cần làm

Kế toán tài chính là công việc mà mỗi kế toán trong công ty đều phải làm. Bài viết đơn giản là muốn giới thiệu qua cho bạn những thông tin về kế toán tài chính là gì cũng như các công việc mà kế toán doanh nghiệp phải làm. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây về kế toán tài chính của công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp để cùng hiểu thêm về nghiệp vụ này nhé.

1. Tài chính là gì?

Kế toán tài chính là gì ? Công việc của kế toán tài chính cần làm

Tài chính có rất nhiều khái nhiệm khác nhau và bài viết này sẽ trình bày khái niệm một cách đơn giản nhất:

Tài chính thể hiện sự vận động của vốn tiền tệ: thu vào bằng tiền và chi ra bằng tiền diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp.

2. Kì kế toán tài chính

Theo luật kếtoán số: 88/2015/QH13, kì kếtoán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kếtoán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính..

Các quốc gia có quy định kỳ kế toán khác nhau. Pháp luật Việt Nam quy định kỳ kế toán bao gồm kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng.

Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

3. Đơn vị sử dụng một kì kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kì kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

4. Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là gì ? Công việc của kế toán tài chính cần làm

Kế toán tài chính là công việc của kế toán phải thu thập, xử lý hay kiểm tra các thông tin kinh tế tài chính bằng cách báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin kế toán.

Một bộ phận kế toán tài chính gồm kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Hai bộ phận này có các công việc khác nhau được phân chia rõ ràng.

Kế toán tổng hợp làm các công việc thu thập, xử lí các thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Lúc này, kế toán tổng hợp sử dụng các đơn vị tiền để phản ánh tình hình sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như các hoạt động về kinh tế và tài chính.

Kế toán chi tiết thì cũng thu thập và xử lí thông tin nhưng theo một đối tượng cụ thể trên từng đơn vị. Công việc của một kế toán chi tiết là làm minh họa cho kế toán tổng hợp, các số liệu kế toán chi tiết tổng hợp được phải đúng sổ liệu để tránh làm ảnh hưởng khi thực hiện tổng hợp lại số liệu.

Bộ phận kế toán tài chính này cùng kế toán trưởng  sẽ thực hiện các công việc của kế toán doanh nghiệp và cũng bộ phận này sẽ trực tiếp cùng kế toán trưởng tham mưu với giám đốc về chính sách tài chính của công ty.

5. Lộ trình công việc của một bộ phận kế toán doanh nghiệp

a. Quý I đầu năm kế toán doanh nghiệp làm gì?

Kế toán tài chính là gì ? Công việc của kế toán tài chính cần làm

 • Nộp tiền thuế môn bài đầu năm (chậm nhất ngày 31/01).
 • Nếu công ty có thay đổi vốn thì hạn nộp là ngày 31/12 năm thay đổi vốn.
 • Nộp tờ khai thuế GTGT và TNDN tháng 12 hoặc quý IV năm trước.
 • Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước liền kề.
 • Thực hiện và nộp các báo cáo như báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN của năm trước liền kề.

b. Công việc phải làm hằng ngày của kế toán doanh nghiệp

Hằng ngày, kế toán tài chính trong doanh nghiệp sẽ thường hay làm những công việc sau đây:

 • Ghi chép, xử lí và lưu trữ các thông tin trên hóa đơn, chứng từ phát sinh.
 • Lập các phiếu thu, phiếu chi cần thiết trong ngày.
 • Nếu phát sinh hóa đơn GTGT viết sai thì kế toán sẽ xử lý theo thông tư 39/2014/TT-BTC.
 • Lập các sổ quỹ, sổ tiền gửi,…
 • Lập các báo cáo khi kế toán trưởng yêu cầu.
 • Nếu có làm công nợ thì gọi điện cho khách hàng thu nợ.
 • Làm các công việc được giao khác.

c. Công việc hằng tháng

 • Lập tời khai thuế GTGT hàng tháng.
 • Nếu tháng đó có phát sinh hóa đơn thì kế toán có thể kê trong tháng hoặc kê trong năm trước khi cơ quan thuế kiểm tra.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu DN làm hóa đơn giấy).
 • Tính lại giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán.
 • Tính lương, bảo hiểm, phụ cấp cho người lao động.
 • Lập các báo cáo cho giám đốc.
 • Lưu lại thông tin các loại sổ sách hàng tháng.

d. Công việc hàng quý

 • Lập tờ khai thuế GTGT
 • Lập tờ khai thuế tạm tính thuế TNDN
 • Làm báo cáo sử dụng hóa đơn
 • Lập tờ khai thuế TNCN

e. Công việc cuối năm

 • Làm quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm.
 • Làm cáo thuế cuối năm và làm cho quý 4
 • Lập các bảng kiểm tra lại quỹ tiền mặt, kho hàng, tài sản và công nợ.
 • Thực hiện lập các sổ sách kế toán, đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp.
 • Lập các báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
 • In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ.
 • Lưu trữ lại chứng từ và sổ sách kế toán.

Nhìn chung thì giai đoạn cuối năm sẽ là giai đoạn mà kế toán bận nhất, đặc biệt là sau khi quý 4 kết thúc, thì lúc này kế toán sẽ phải làm rất nhiều việc. Từ việc giải quyết các vấn đề quý 4 cho đến việc thực hiện các báo cáo tài chính, lập bảng cân đối kế toán cũng như làm các báo cáo thuế để cung cấp cho cơ quan thuế vào cuối quý 1 của năm sau.

Bên trong thì kế toán tài chính cần phải giải quyết các công việc nội bộ như làm kế toán nội bộ, chốt lại các vấn đề về doanh thu, lãi lỗ cho công ty để công ty có cái nhìn chính xác hơn. Từ đó mà đưa ra những định hướng cho tình hình của năm sau ra sao, các bước phát triển cho năm tới.

Như vậy, Quang Minh đã hướng dẫn cụ thể về kế toán thuế cũng như quy trình kế toán tài chính. Hi vọng bài viết này sẽ giúp quý khách hoàn thành tốt các công việc liên quan thuế kế toán. Công ty tư vấn Quang Minh không chỉ cung cấp các kiến thức liên quan đến kế toán, pháp luật mà còn hỗ trợ quý doanh nghiệp với các dịch vụ thành lập công ty online, dịch vụ kế toán uy tín và dịch vụ khai báo thuế an toàn cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng những dịch vụ trên.

 • Currently 4.78/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 2247 đánh giá
Kế toán tài chính là gì? Công việc của kế toán tài chính cần làm
Kế toán tài chính là gì? Công việc của kế toán tài chính cần làm
Tài liệu kế toán Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tìm hiểu thông tin về vị trí kế toán trưởng
Tìm hiểu thông tin về vị trí kế toán trưởng
Kế toán trưởng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Vậy kế toán trưởng là gì? Quyền hạn cũng như...
Hạch toán kế toán xăng dầu
Hạch toán kế toán xăng dầu
Cách hạch toán kế toán xăng dầu như thế nào? Thắc mắc này xảy ra đối với không ít các bạn...
Bản mô tả công việc của kế toán nội bộ
Bản mô tả công việc của kế toán nội bộ
Bản mô tả công việc của kế toán nội bộ. Kế toán hẳn là một nghề không còn xa lạ gì với mọi...
Kế toán xây dựng cơ bản cần làm những gì
Kế toán xây dựng cơ bản cần làm những gì
Công việc của kế toán xây dựng cơ bản là một lĩnh vực khó trong công tác kế toán. Dịch vụ kế...
Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì ?
Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì ?
Tìm hiểu khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? các khoản chi phí quản lý doanh...
Những kinh nghiệm cơ bản nhất cho người làm kế toán tổng hợp
Những kinh nghiệm cơ bản nhất cho người làm kế toán tổng hợp
Kế toán đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Các bạn sinh viên mới ra trường sẽ làm kế toán tổng...
0932.068.886