THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Quy trình xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

I.Các trường hợp cần rút hồ sơ (chuyển hồ sơ sang tình trạng “Bị từ chối”) 

Doanh nghiệp có thể đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cho phép rút hồ sơ (còn gọi là chuyển hồ sơ sang tình trạng “Bị từ chối”) trong một số trường hợp sau: 
- Hồ sơ bị nộp nhầm loại hình đăng ký. Các trường hợp nộp nhầm thường gặp là: 
 •  Nộp hồ sơ thay đổi thông tin về Tài khoản ngân hàng, hoặc Ngành nghề kinh doanh ( thuộc loại đăng ký “Thông báo thay đổi”) thì đã bị chọn nhầm và nộp hồ sơ loại “Thay đổi nội dung ĐKDN” hoặc loại đăng ký khác). 
 •  Nộp hồ sơ Giải thể trong khi chưa nộp Thông báo quyết định giải thể, v..v.. 
- Kê khai các thông tin không đăng ký thay đổi ( VD: có nhu cầu thay đổi tài khoản ngân hàng, nhưng lại nhập thông tin vào Khối dữ liệu “Ngành nghề kinh doanh” hoặc “Cổ đông sáng lập” và lưu lại dữ liệu). 
- Có nguyện vọng xin rút hồ sơ vì các lí do nội bộ của doanh nghiệp. 
Lưu ý: Doanh nghiệp thực hiện đề nghị rút hồ sơ bằng cách thao tác trên hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã nộp, không trực tiếp đến nộp đơn xin rút hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

II. Điều kiện để thao tác nộp đơn xin rút hồ sơ 

- Người sử dụng có thể nộp đơn xin rút hồ sơ qua mạng khi hồ sơ đó ở tình trạng “Chờ sửa đổi/bổ sung”.
QUY TRÌNH XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 1: Tình trạng hồ sơ “Chờ sửa đổi bổ sung”

III. Thao tác thực hiện tải lên đơn xin rút hồ sơ 

Các bước nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung trong trường hợp xin rút hồ sơ
QUY TRÌNH XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 2: Các bước nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung
Lưu ý: 
1. Không tạo hồ sơ mới, chỉ bổ sung, chỉnh sửa và nộp lại hồ sơ đang được yêu cầu sửa đổi, bổ sung. 
2. Cần sửa đổi khối thông tin và văn bản đính kèm theo hướng dẫn tại Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
Bước 1: Nhập địa chỉ http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn trên thanh trình duyệt Web -> Nhấn nút [Enter] trên bàn phím để truy cập vào trang thông tin điện tử (trang web) của ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 
Bước 2: Đăng nhập tài khoản. 
Bước 3: Nhấn vào “Danh sách hồ sơ đăng ký”. Tại mục này, người sử dụng có thể nhìn thấy tình trạng xử lý bộ hồ sơ đã đăng ký (Hình 3)
Bước 4: Nhấn “Xem”.
QUY TRÌNH XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 3: Xem hồ sơ tại Danh sách hồ sơ đăng ký 
- Tải tài liệu đính kèm: Đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. Đơn xin rút hồ sơ cần đạt các tiêu chí sau: 
 •  Được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy 
 •  Có định dạng “.doc”, “.docx” hoặc “.pdf” 
 •  Thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (đã được ký tên theo quy định) 
 •  Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy 
 •  Có dung lượng không quá 15Mb Cách tải tài liệu đính kèm - Nhấn chọn vào tài liệu đính kèm và tiến hành tải tài liệu “Đơn xin rút hồ sơ” vào mục “Khác”. 
 • - Hệ thống chấp nhận cả 2 loại tài liệu đính kèm: 
 • • Tài liệu đính kèm thông thường được scan (có đủ chữ ký theo yêu cầu); 
 • • Tài liệu đính kèm có đầy đủ chữ ký số theo quy định dưới dạng bản điện tử.
QUY TRÌNH XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 4: Tải tài liệu đính kèm đơn xin rút hồ sơ

IV. Chuẩn bị hồ sơ

 - Sau khi tải đơn xin rút hồ sơ của hồ sơ, nhấn nút [Chuẩn bị]; 
- Nhập “Chuỗi ký tự xác nhận” và nhấn nút [Xác nhận] để hoàn thành bước chuẩn bị hồ sơ.
QUY TRÌNH XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 5: Xác nhận chuỗi ký tự

V. Ký số/Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

- Việc chỉ định người ký số/xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại bước kê khai thông tin trong bộ hồ sơ đăng ký  qua mạng điện tử, như hướng dẫn tại phần trên. 
- Để tiến hành ký số/Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ mở hồ sơ cần ký, nhấn nút [Ký số/Xác thực bằng tài khoản đăng ký kinh doanh] để tiến hành ký số/xác thực (Hình 6).
QUY TRÌNH XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 6: Ký số/Xác thực lên hồ sơ 
- Với trường hợp hồ sơ dùng chữ ký số công cộng, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ thực hiện các bước sau: 
 • Cắm USB token vào ổ cắm USB của máy tính; 
 • Tích chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”; 
 • Nhấn nút [Xác nhận]->Máy tính sẽ tự động chạy chương trình để nhận dạng chữ ký số công cộng và người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ chọn chữ ký số công cộng dùng để ký lên hồ sơ; 
 • Nhấn nút [Ký số/Xác thực bằng Tài khoản ĐKKD]; 
 • Nhập mã PIN; 
 • Khi hệ thống thông báo việc ký số thành công, nhấn nút [Đóng]. - Với trường hợp hồ sơ dùng Tài khoản đăng ký kinh doanh, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ thực hiện các bước sau (Hình 7): 
 • Tích chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm” -> Phần tên đăng nhập đã được mặc định sẵn, người ký chỉ cần nhập mật khẩu của tài khoản thông thường đã tạo;
 • Nhấn nút [Xác nhận].
QUY TRÌNH XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 7: Xác nhận ký số sử dụng Tài khoản ĐKKD 
Hồ sơ đang trong quá trình ký có trạng thái “Đang ký”, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể xem thông tin về tình trạng ký hồ sơ bằng cách chọn khối thông tin [Người ký/Xác nhận]. 

VI. Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh 

- Sau khi người nộp hồ sơ/người đăng ký hoàn thành việc nộp hồ sơ, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái “Đang nộp” và được tự động tiếp nhận trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để và chuyển về tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng phục vụ cho việc xử lý hồ sơ. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Hình 8: Trạng thái của hồ sơ sau khi nộp vào Phòng ĐKKD)
QUY TRÌNH XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 8: Trạng thái của hồ sơ sau khi nộp vào Phòng ĐKKD 
- Khi hồ sơ đã được nộp thành công, Hệ thống hiển thị 02 bản in trên tài khoản của người nộp hồ sơ/người đăng ký. 
 •  Bản Xem trước hồ sơ bao gồm các thông tin của hồ sơ đã nộp -> Nhấn nút [Xem trước] -> [Khởi tạo] để tạo bản in này.
 •  Giấy biên nhận -> Nhấn nút [In] để xem và in Giấy biên nhận. 

VII. Nhận kết quả 

- Sau khi hồ sơ ra yêu cầu bổ sung đã được nộp trực tuyến, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét đơn xin rút hồ sơ để xử lý hồ sơ do doanh nghiệp nộp. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ từ chối hồ sơ và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký hồ sơ qua mạng điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển sang tình trạng “Bị từ chối”. 
- Sau khi hồ sơ đã ở tình trạng “Bị từ chối”, doanh nghiệp có thể tiến hành xây dựng hồ sơ khác.
 • Currently 4.61/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.65 sao của 1148 đánh giá
Quy trình xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Quy trình xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Đăng ký kinh doanh Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu
Ngày 20/8/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3802/UBND-KT về việc triển...
Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số
Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử...
Tình hình doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics tại VN
Tình hình doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics tại VN
Hiện nay, trên cả nước đang có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Logistics, phần lớn các doanh nghiệp...
Thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực Cà phê
Thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực Cà phê
Tổng diện tích trồng cà phê Việt Nam trong năm 2017 đạt khoảng 662,2 nghìn ha, trong đó diện tích trồng cà...
0932.068.886