THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Luật doanh nghiệp

luật doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Luật doanh nghiệp

Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
83/2013/NĐ-CP
22/07/2013
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi (hiệu lực từ ngày 15/9/2013)
1852/QĐ-BKHĐT
28/12/2012
Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia
21/2012/QH13
20/11/2012
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
337/QĐ-BKH
10/04/2007
Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
10/2007/QĐ-TTg
23/01/2007
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/8/2018)
78/2006/QH11
29/11/2006
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
83/2013/NĐ-CP
22/07/2013
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi (hiệu lực từ ngày 15/9/2013)
1852/QĐ-BKHĐT
28/12/2012
Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia
21/2012/QH13
20/11/2012
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
337/QĐ-BKH
10/04/2007
Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
10/2007/QĐ-TTg
23/01/2007
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/8/2018)
78/2006/QH11
29/11/2006
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11
  • Currently 4.71/5
4.75 sao của 2723 đánh giá
Luật doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
0932.068.886