THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệ

GIỚI THIỆU CHUNG 

Tài liệu này được soạn thảo nhằm hướng dẫn việc đăng ký và sử dụng tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: đăng ký tài khoản thông thường, kết nối tài khoản với chữ ký số công cộng và đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh

1.Tài khoản thông thường 

Tài khoản thông thường là tài khoản người dùng được cấp cho các cá nhân, tổ chức truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để truy cập các ứng dụng dịch vụ công trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: - Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. - Dịch vụ thông tin 

2. Chữ ký số công cộng 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số thì: “Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có thể xác định được chính xác: 
a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai trong cùng một cặp khóa; 
b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên”. 

3. Tài khoản đăng ký kinh doanh 

Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để cấp cho người đăng ký để thành lập công ty. Tài khoản đăng ký kinh doanh được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số công cộng.

4. So sánh chữ ký số công cộng và tài khoản đăng ký kinh doanh

5. Điều kiện để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÔNG THƯỜNG 

1.1. Đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Các bước tạo tài khoản: 
- Kê khai thông tin 
- Xác thực qua email 
- Đăng nhập 
Bước 1: Nhập địa chỉ http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn trên thanh trình duyệt Web -> Nhấn nút [Enter] trên bàn phím để truy cập vào trang thông tin điện tử (trang web) của ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 
Bước 2: Tạo tài khoản, cụ thể: - Tại cửa sổ đăng nhập, nhấn [Tạo tài khoản mới] (Hình 1);
Hình 1: Màn hình đăng nhập
 - Nhập các thông tin về việc tạo tài khoản tại mục “Chi tiết đăng nhập” (Hình 2);
Hình 2: Màn hình tạo tài khoản mới 
Lưu ý: Mật khẩu bắt buộc phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm 1 ký tự đặc biệt và 1 chữ số. Ví dụ các ký tự đặc biệt như: $!*-_ 
- Nhập thông tin cá nhân của người đăng ký gồm: Thông tin cá nhân (Hình 3); Địa chỉ liên hệ (Hình 4); Địa chỉ cư trú (Hình 4); Thông tin chi tiết liên hệ (Hình 5);
Hình 3: Màn hình hiển thị thông tin cá nhân
Hình 4: Màn hình hiển thị thông tin về địa chỉ
Hình 5: Màn hình hiển thị thông tin liên hệ chi tiết
- Nhập mã Captcha -> Nhấn nút [Đăng ký] để gửi yêu cầu đăng ký tài khoản (Hình 6);
Hình 6: Màn hình yêu cầu đăng ký tài khoản
- Hệ thống hiển thị thông báo đã gửi email kích hoạt tài khoản đến địa chỉ email mà người nộp hồ sơ/người đăng ký đã đăng ký. Đồng thời, Hệ thống tự động gửi email kích hoạt vào địa chỉ đã đăng ký của người nộp hồ sơ/người đăng ký để kích hoạt tài khoản sử dụng (Hình 7).
Hình 7: Màn hình tạo tài khoản thành công 
Bước 3:
- Đăng nhập vào địa chỉ email đã đăng ký, mở email kích hoạt tài khoản mà Hệ thống đã gửi -> Nhấn vào đường dẫn kích hoạt tài khoản và hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản (Hình 8);
Hình 8: Email kích hoạt tài khoản
- Trong trường hợp kích hoạt thành công, Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã được kích hoạt thành công (Hình 9).
Hình 9: Màn hình kích hoạt tài khoản thành công
Lưu ý: Trong trường hợp Hệ thống thông báo tài khoản chưa kích hoạt thành công, người nộp hồ sơ/người đăng ký cần tiếp tục đăng nhập như bình thường, nếu vẫn chưa đăng nhập được, vui lòng liên hệ tới hòm mail hotro@brr.vn để được hướng dẫn hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0438489912, SML: 304 hoặc 305. 

1.2. Thay đổi thông tin tài khoản 

1.2.1. Thay đổi mật khẩu của tài khoản 9 

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn “Quản lý thông tin cá nhân”, chọn [Thay đổi mật khẩu] (Hình 10);
Hình 10: Thay đổi mật khẩu người sử dụng 
Bước 2: Nhập mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới (Hình 11). Mật khẩu mới của người sử dụng phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự đặc biệt và có 3 ký tự khác với mật khẩu cũ.
Hình 11: Thay đổi mật khẩu mới 

1.2.2. Thay đổi các thông tin cá nhân 

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn “Quản lý thông tin cá nhân”, chọn mục [Thay đổi thông tin cá nhân] (Hình 12);
Hình 12: Thay đổi thông tin cá nhân 
Bước 2: Lưu các thông tin thay đổi 
- Người sử dụng có thể thay đổi các thông tin cá nhân bằng cách chỉnh sửa trực tiếp thông tin và nhấn nút [Lưu]. 
- Với trường hợp người sử dụng thay đổi địa chỉ email, sau khi điền địa chỉ email mới và nhấn nút [Lưu], người sử dụng cần truy cập vào địa chỉ email mới và xác nhận địa chỉ email mới bằng cách nhấn vào liên kết xác nhận được gửi kèm trong mail.
Xem thêm bài viết tại: https://by.com.vn/aK21KL
  • Currently 4.63/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.65 sao của 1568 đánh giá
Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu
Ngày 20/8/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3802/UBND-KT về việc triển...
Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số
Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử...
Tình hình doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics tại VN
Tình hình doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics tại VN
Hiện nay, trên cả nước đang có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Logistics, phần lớn các doanh nghiệp...
Thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực Cà phê
Thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực Cà phê
Tổng diện tích trồng cà phê Việt Nam trong năm 2017 đạt khoảng 662,2 nghìn ha, trong đó diện tích trồng cà...
0932.068.886