THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Hướng dẫn xử lý một số câu hỏi thường gặp về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện t

Để tạo điều kiện cho các chủ doanh nghiệp tương lai nhà nước cũng đưa ra những điều lệ thành lập tối ưu hóa, điển hình là việc thành lập công ty qua mạng, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng hơn.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hướng dẫn xử lý một số câu hỏi thường gặp về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

I. Loại đăng ký thay đổi 

1. Tôi cần chọn “Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp” hay “Thông báo thay đổi”?

Khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký kinh doanh, tại bước chọn loại đăng ký thay đổi, người dùng không biết cần chọn loại đăng ký nào.
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hướng dẫn: 
Doanh nghiệp chọn “Thông báo thay đổi” nếu thay đổi các thông tin sau: 
- Ngành, nghề kinh doanh 
- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 
- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức 
- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần 
- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài 
- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp 
- Thông tin đăng ký thuế (tài khoản ngân hàng) 
Đối với các trường hợp khác, doanh nghiệp chọn “Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”, bao gồm:
- Tên doanh nghiệp 
- Địa chỉ trụ sở chính
- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh
- Người đại diện theo pháp luật 
- Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH 1TV 
- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp 
- Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 
Lưu ý: Nếu nội dung thay đổi bao gồm các trường hợp thuộc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Thông báo thay đổi thì chọn: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
Phân biệt “Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp” và “Thông báo thay đổi”
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

2. Không tìm thấy khối thông tin để điền thông tin? 

Người dùng cần sửa đổi các thông tin của doanh nghiệp nhưng không tìm thấy khối thông tin tương ứng. Hệ thống không hiển thị các thông tin: 
- Tên doanh nghiệp 
- Địa chỉ trụ sở chính 
- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh 
- Người đại diện theo pháp luật 
- Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH 1TV 
- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp 
- Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 
Hướng dẫn: 
Lý do: Thông tin người dùng cần sửa đổi không được hiển thị do người dùng chọn loại đăng ký thay đổi là Thông báo thay đổi. Để sửa các thông tin đó, người dùng cần chọn loại đăng ký Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
Cách xử lý: Hiện nay, Hệ thống không hỗ trợ sửa đổi loại đăng ký thay đổi đã chọn. 
- Nếu hồ sơ chưa được nộp vào Phòng ĐKKD, người dùng tạo hồ sơ khác để chọn đúng loại đăng ký thay đổi. 
- Nếu hồ sơ đã được nộp đến Phòng ĐKKD, khi Phòng ĐKKD ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ, người dùng cần xin rút hồ sơ để Phòng ĐKKD từ chối hồ sơ. Sau đó, người dùng tạo hồ sơ khác để chọn đúng loại đăng ký thay đổi.

II. Thông báo mẫu dấu 

3. Điền thông tin ngày có hiệu lực mẫu dấu ở đâu? 

Khi nộp thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, người sử dụng cần điền đầy đủ thông tin về mẫu dấu tại khối thông tin Mẫu dấu trong hồ sơ điện tử và đăng tải bản scan bản thông báo mẫu dấu kèm theo hồ sơ điện tử.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

4. Không thể tải nhiều file thông báo mẫu dấu 

Hệ thống không hỗ trợ tải nhiều file tại mục Mẫu dấu. Người sử dụng cần scan gộp tất cả các trang của thông báo mẫu dấu thành 01 file để tải lên Hệ thống. 

5. Có cần tải file thông báo mẫu dấu tại khối tài liệu đính kèm không? 

Đối với hồ sơ thông báo mẫu dấu, người dùng không cần tải file thông báo mẫu dấu tại mục Tài liệu đính kèm. Người dùng chỉ cần tải file thông báo mẫu dấu tại Khối thông tin Mẫu dấu. 

6. Vào đâu để xem mẫu dấu khi hồ sơ thông báo mẫu dấu đã được chấp thuận? 

Khi hồ sơ thông báo mẫu dấu đã được chấp thuận, người sử dụng có thể tra cứu mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: 
- Nhập mã số doanh nghiệp hoặc tên doanh nghiệp tại ô tìm kiếm trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Thông báo mẫu dấu được hiển thị tại mục Thông tin cơ bản của doanh nghiệp. - Click vào nút [Mẫu dấu] để xem file thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp.
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

III. Tài khoản ngân hàng

Xem thêm tại: https://bitly.com.vn/k9rr00
  • Currently 4.82/5
4.85 sao của 1571 đánh giá
Hướng dẫn xử lý một số câu hỏi thường gặp về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện t
Hướng dẫn xử lý một số câu hỏi thường gặp về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện t
Đăng ký kinh doanh Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
0932.068.886