THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Hướng dẫn quy trình đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp qua mạng điện tử

Để tạo điều kiện cho các chủ doanh nghiệp tương lai nhà nước cũng đưa ra những điều lệ thành lập tối ưu hóa, điển hình là việc thành lập công ty qua mạng, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng hơn.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hướng dẫn quy trình đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp qua mạng điện tử

I. Tạo hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp qua mạng điện tử 

Các bước tạo hồ sơ đăng ký trực tuyến
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Bước 1: Chọn phương thức nộp hồ sơ (Hình 1) 
- Tùy từng trường hợp cụ thể, người nộp hồ sơ/người đăng ký kinh doanh chọn một trong các phương thức sau: 
  • Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh 
  • Sử dụng chữ ký số công cộng

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

Hình 1: Màn hình chọn phương thức nộp hồ sơ
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 2: So sánh nộp hồ sơ bằng Tài khoản ĐKKD và chữ ký số công cộng 
Bước 2: Chọn hình thức đăng ký (Hình 3) 
- Chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc; 
- Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước.
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 3: Màn hình chọn hình thức đăng ký 
Bước 3: Tìm kiếm doanh nghiệp đăng ký thay đổi 
- Tìm kiếm doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc để tiến hành đăng ký thay đổi; 
- Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước.
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 4: Màn hình tìm kiếm doanh nghiệp 
Bước 4: Chọn loại đăng ký thay đổi 
- Chọn loại đăng ký thay đổi nội dung đăng ky chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 
- Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước.
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 5: Chọn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 
Lưu ý:
- Chỉ cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ trong Hệ thống để tìm kiếm (không cần nhập cả 2 loại mã số) 
- Nếu tạo hồ sơ đăng ký thay đổi của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: cần nhập mã số của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
(không nhập mã số của doanh nghiệp)
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 6: Màn hình hiển thị loại hình doanh nghiệp chuyển đổi 
- Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước;
Bước 5: Chọn tài liệu đính kèm hồ sơ 
- Tích chọn loại tài liệu đính kèm hoặc giữ Ctrl và tích để chọn nhiều loại tài liệu cùng lúc à Nhấn nút [Chọn] để thêm tài liệu vào danh sách; 
- Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước;
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 7 Màn hình chọn các loại tài liệu đính kèm 
- Nhấn [OK] để xác nhận các loại tài liệu đính kèm hoặc [Hủy] để quay lại chọn lại các tài liệu đính kèm (Hình ).
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 8: Màn hình xác nhận tài liệu đính kèm 
Lưu ý:
- Cần chọn đúng các giấy tờ cần nộp theo quy định về thành phần hồ sơ 
- Việc tải các giấy tờ cần nộp lên Hệ thống sẽ được thực hiện ở bước tiếp theo
Bước 6: Thông tin chờ xác nhận 
- Màn hình sẽ hiển thị những thông tin người sử dụng đã điền về loại hình doanh nghiệp, thông tin về tài liệu đính kèm tương ứng. 
- Nhấn nút [Bắt đầu] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trướcà Trạng thái của hồ sơ chuyển thành “Đã lưu”.
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Hình 9: Màn hình xác nhận thông tin đăng ký

II. Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp qua mạng điện tử

Xem thêm tại: https://bitly.com.vn/a146le
  • Currently 4.84/5
4.85 sao của 3145 đánh giá
Hướng dẫn quy trình đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp qua mạng điện tử
Hướng dẫn quy trình đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp qua mạng điện tử
Đăng ký kinh doanh Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
0932.068.886