THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đào tạo nghề

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định hướng dẫn thi hành như: Nghị định số 34/2018/NĐ-CP; Nghị định số 38/2018/NĐ-CP; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp của địa phương, gắn kết việc đào tạo nghề với nhu cầu của các doanh nghiệp, nhằm đáp ứng cơ bản và ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động của lực lượng lao động, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế.

 

Ngày 19/01/2022, Ủy ban nhân dân TP. HCM đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về hỗ trợ đào tạo nghề với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.

  • Theo Kế hoạch, người lao động làm việc trong các công ty Thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài hoặc công ty vốn trong nước quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, được doanh nghiệp cử tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học (mỗi người hưởng chính sách hỗ trợ này 01 lần).
  • Độ tuổi được đào tạo, Nam không quá 50 tuổi và Nữ không quá 45 tuổi (tính đến thời điểm sử dụng chính sách liên quan)

Trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn mức hỗ trợ và các chi phí phát sinh khác khi học viên tham gia khóa đào tạo thì phần chi phí chênh lệch sẽ do doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng người lao động thỏa thuận đóng góp (có thể có sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác).

  • Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp do nữ làm chủ.
  • Ngành nghề được hỗ trợ đào tạo sẽ do doanh nghiệp lựa chọn, xác định trên cơ sở ngành, nghề đăng ký giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp và trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, cập nhật danh mục nghề đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động; tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, dự kiến số lượng lao động cần đào tạo, ngành nghề đào tạo, hình thức đào tạo; rà soát, đánh giá năng lực đào tạo của các cơ sở tham gia đào tạo cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn về nghề đào tạo, nhà giáo, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo để xác định các cơ sở đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề.
Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đào tạo nghề
Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các chủ sở hữu Thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố thông tin, phổ biến chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; hàng năm, đề xuất kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lựa chọn ngành, nghề đào tạo, cơ sở đào tạo nghề nghiệp và cử người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo theo nhu cầu. Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, đề xuất việc cử người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo nghề theo quy định.
  • Currently 4.60/5
4.65 sao của 2004 đánh giá
Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đào tạo nghề
Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đào tạo nghề
Đăng ký kinh doanh Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu

Ngày 20/8/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3802/UBND-KT về việc triển...
Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử...
Tình hình doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics tại VN

Tình hình doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics tại VN

Hiện nay, trên cả nước đang có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Logistics, phần lớn các doanh nghiệp...
Thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực Cà phê

Thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực Cà phê

Tổng diện tích trồng cà phê Việt Nam trong năm 2017 đạt khoảng 662,2 nghìn ha, trong đó diện tích trồng cà...
0932.068.886