THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh ngh

Ngày 31/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BKHĐT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng tại Kế hoạch này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể:

- Cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, đảm bảo trên 90% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Hoàn thiện Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp của Bộ, kết nối với Hệ thống của Chính phủ, đảm bảo tiếp nhận 100% thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp và chuyển cho các đơn vị liên quan để giải quyết. Công bố 100% thông tin phản hồi đảm bảo người dân, doanh nghiệp tiếp cận được thông tin một cách chính xác và kịp thời.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo lộ trình của Chính phủ và theo Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 1265/QĐ-BKHĐT ngày 13/8/2020.

- Đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đầu tư nước ngoài, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp,… và các lĩnh vực chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, Quyết định nêu rõ: Hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển các hệ thống nền tảng; phát triển dữ liệu; phát triển các ứng dụng, dịch vụ; bảo đảm an toàn thông tin; phát triển nguồn nhân lực.

Giải pháp thực hiện: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân doanh nghiệp; phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; thu hút nguồn lực công nghệ thông tin.

Tại Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt mục tiêu của Kế hoạch; đẩy mạnh triển khai áp dụng Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ tại nhà trên toàn quốc; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã; triển khai việc chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu đấu thầu qua mạng để đơn giản hóa thủ tục kê khai, đăng ký nhà thầu qua mạng. Triển khai việc chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với các Bộ, ngành, địa phương có nhu cầu nhằm thúc đẩy quá trình đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính cho các Bộ, ngành, địa phương.

  • Currently 4.80/5
4.85 sao của 3104 đánh giá
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu

Ngày 20/8/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3802/UBND-KT về việc triển...
Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử...
Tình hình doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics tại VN

Tình hình doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics tại VN

Hiện nay, trên cả nước đang có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Logistics, phần lớn các doanh nghiệp...
Thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực Cà phê

Thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực Cà phê

Tổng diện tích trồng cà phê Việt Nam trong năm 2017 đạt khoảng 662,2 nghìn ha, trong đó diện tích trồng cà...
0932.068.886