THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Ban hành quy định nội dung hệ thống nền kinh tế Việt Nam

Đăng ký kinh doanh cổng thông tin doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ban hành quy định nội dung hệ thống nền kinh tế Việt Nam

Thông tin văn bản số: 337/QĐ-BKH
Số hiệu 337/QĐ-BKH
Ngày ban hành 10/04/2007
Thời gian bắt đầu hiệu lực 10/04/2007
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu nội dung

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Số: 337/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23 tháng 01 năm 2007 của thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

 

Điều 2. Giao Tổng cục thống kê phối hợp vói các đơn vị có liên quan:

 

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

 

- Theo dõi tình hình thực hiện, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam khi cần thiết.

 

Điều 3. Các Ông Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG (đã ký và đóng dấu) Võ Hồng Phúc

                    Nhấp chuột vào đây để tải Hệ thống ngành

  • Currently 4.76/5
4.85 sao của 2917 đánh giá
Ban hành quy định nội dung hệ thống nền kinh tế Việt Nam
Ban hành quy định nội dung hệ thống nền kinh tế Việt Nam
Đăng ký kinh doanh Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
0932.068.886