Báo cáo thuế

Khai báo thuế hay báo cáo thuế là việc Doanh Nghiệp tự  trình báo với Cơ Quan Thuế (là đơn vị đại diện  cho Nhà Nước ) về số thuế phát sinh mà Doanh Nghiệp có trách nhiệm phải nộp.

Việc khai báo thuế được thực hiện bằng văn bản hoặc khai bằng điện tử và nộp cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Doanh Nghiệp. Hiện nay việc khai báo đa phần được thực hiện bằng khai báo điện tử.

Các loại thuế thông thường mà Doanh nghiệp phải tự khai báo và nộp thuế cho Nhà Nước:

+ Thuế giá trị gia tăng

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Thuế Xuất Nhập khẩu

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Thuế tài nguyên

+ Thuế Bảo vệ môi trường

+ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phone

Zalo

TOP